BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rynarzewski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ochrona branż raczkujących jako instrument podnoszenia konkurencyjności międzynarodowej krajów rozwijających się
Infant Industry Protection as a Policy of Increasing International Competitiveness of Developing Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 213, s. 126-139, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kraje rozwijające się, Cła, Konkurencyjność międzynarodowa, Polityka handlowa, Instrumenty konkurencji
Developing countries, Customs, International competitiveness, Trade policy, Instruments of competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kraje rozwijające się nie odnoszą porównywalnych z krajami rozwiniętymi gospodarczo korzyści z tytułu udziału w międzynarodowym podziale pracy między innymi ze względu na opartą na specjalizacji surowcowej strukturę produkcji i eksportu. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy stosowanie selektywnej formy protekcji w postaci ceł wychowawczych może skutecznie pozwolić tej grupie krajów na przyspieszenie procesu uprzemysłowienia i podniesienia konkurencyjności międzynarodowej. Autor przedstawia w artykule teoretyczną koncepcję cła wychowawczego, jego potencjalny wpływ na dobrobyt kraju oraz formułuje warunki efektywnego wykorzystania argumentu infant industry dla praktycznego podniesienia konkurencyjności międzynarodowej krajów rozwijających się. W artykule ma miejsce również odwołanie do historycznych przykładów uprawiania polityki protekcji dla podniesienia poziomu konkurencyjności w międzynarodowym podziale pracy przez współczesne kraje rozwinięte gospodarczo. (abstrakt oryginalny)

Developing countries do not share with the developed countries comparable economic benefits from participation in the international division of labor, among other things, because of specialization of resource-based production and export structure. The aim of the article is to answer the question whether the use of selective forms of protection in the form of infant-industry tariff can effectively allow this group of countries to accelerate the industrialization process and enhance international competitiveness. In the article the author presents a theoretical concept of infant-industry tariff, its potential impact on the prosperity of the country and formulates the conditions for an effective use of infant industry argument for the practical improvement of international competitiveness of the developing countries. The article also refers to historical examples of practicing protection policies for enhancing the level of competitiveness in the international division of labor by modern economically developed countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bairoch, P., 1993, Economics and World History - Myths and Paradoxes, Brighton, Wheatheaf.
 2. Chang, H.J., 2002, Kicking away the Ladder - Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, London.
 3. Chang, H.J., 2009, Economic History of the Developed World: Lessons for Africa, The lecture delivered in the Eminent Speakers Program of the African Development Bank, 26 February.
 4. Corden, M., 1997, Trade Policy and Economics Welfare, Clarendon Press, Oxford.
 5. Maennig, W., Wilfling, B., 1998, Außenwirtschaft. Theorie und Politik, Verlag Franz Vahlen, Munchen.
 6. Michałek, J.J., 2002, Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Reinert, E., 2007, How Rich Countries Became Rich and Why Poor Countries Stay Poor, Constable, London.
 8. Rynarzewski, T., 2005, Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Rynarzewski, T., Zielińska-Głębocka, A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Shafaeddin, M., 1998, How Did Developed Countries Industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: the Case of Great Britain and the USA, UNCTAD, Discussion Papers, no. 139.
 11. Taylor, K.W., 1948, Tariffs, w: Wallace, W.S. (ed.), The Encyclopedia of Canada, vol. VI, University Associates of Canada, Toronto.
 12. World Bank, 1980, World Development Report 1980.
 13. World Bank, 2002, World Development Report 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu