BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembeza Jerzy (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Tytuł
GMO a międzynarodowy rynek soi
GMO and International Soy Market
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2012, nr 4, s. 3-14, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Produkcja roślinna, Rynki międzynarodowe
Genetically Modified Organisms (GMO), Crop production, International market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem analiz przedstawionych w artykule były zmiany w poziomie i strukturze obrotów oraz powiązaniach cenowych na międzynarodowym rynku soi. Stwierdzono, że upowszechnianie się odmian soi zmodyfikowanej genetycznie nie wpłynęło niekorzystnie na wolumen obrotów międzynarodowych. Zmieniły się jednak wyraźnie kierunki handlu, zwłaszcza w przypadku krajów Unii Europejskiej. Zmalało znaczenie importu z USA, wzrosło natomiast znaczenie importu z Brazylii. Analizy transmisji cen wskazują jednak, że w okresie 2004/05-2011/12 wpływ impulsów cenowych ze strony rynku brazylijskiego na ceny w UE uległ zmniejszeniu w stosunku do lat 1996/97 - 2003/04, wzrósł natomiast wpływ cen rynku amerykańskiego. Przyczyną mogą być zmiany w regulacjach dotyczących uprawy soi zmodyfikowanej genetycznie w Brazylii oraz ustabilizowanie regulacji dotyczących rynku produktów zmodyfikowanych genetycznie w UE. (abstrakt oryginalny)

The analyses presented in the article concerned changes in the level and structure of turnover, and price relations on the international soy market. It was stated that popularisation of genetically modified soy strains had no negative impact on the volume of international turnover. However, trade directions changed considerably, especially in the European Union Member States. While significance of import from USA has decreased, the meaning of import from Brazil has increased. At the same time, however, in accordance with the analyses of price transmission, in 2004/05-2011/12 the impact of price signals generated by the Brazilian market on the EU prices decreased in comparison to 1996/97-2003/04, while the impact of the American market prices increased. The reason for these changes might have been the amendments to regulations concerning cultivation of genetically modified soy in Brazil, and stabilisation of regulations concerning the genetically modified products market in the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernard J.C., Pesek J.D., Fan C: Delaware farmers adoption of GE soybeans in a time of uncertain US adoptions. Agribusiness, No. 20, 2004.
 2. Brookes G.: The farm-level impact of herbicide-tolerant soybean in Romania. AgBioForum, No. 8, 2005.
 3. Bullock D.S., Desquilbert M.: The economics of non-GMO segregation and identity preservation. Food Policy, vol. 27, 2002.
 4. Carpenter J.: Peer-reviewed surveys indicate positive impact of commercialized GM crops. Nature Biotechnology, No. 28, 2010.
 5. Clive J.: Global status of commercialized biotech/GM crops. ISAAA, Brief No. 43, 2011.
 6. Falkner R., Gupta A.: The limits of regulatory convergence: globalization and GMO politics in the south. International Environmental Agreements, No. 9, 2009.
 7. Fernandez-Cornejo J., McBride W.: Adoption of bioengineered crops. Agricultural Economic Report, USDA, 2002.
 8. Fernandez-Cornejo J., Hendricks C, Mishra A.: Technology adoption and off-farm household income: the case of herbicide-tolerant soybeans. Journal of Agricultural Applied Economics, No. 37, 2005.
 9. Lapan H.E., Moschini G.: Innovation and trade with endogenous market failure: the case of genetically modified products. American Journal of Agricultural Economics, No. 86, 2004.
 10. Parcell J.L., Kalaitzandonakes N.G.: Do agricultural commodity prices respond to bans against bioengineered crops? Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 52, 2004.
 11. Qaim M., Traxler G.: Roundup ready soybeans in Argentina: farm level and aggregate welfare effects. Agricultural Economics, No. 32, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu