BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Porty lotnicze jako czynnik rozwoju turystyki w regionach : (na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach)
Airports: a Conducive Factor to Regional Development of Tourism
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 157, s. 125-134, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Turystyka, Rozwój regionalny
Airports, Air transport, Tourism, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzenie na rynek pasażerskich przewozów lotniczych samolotów szerokokadłubowych zapoczątkowało nową erę rozwoju turystyki. Dzięki samolotom, portom lotniczym oraz relatywnie niskim cenom biletów możliwe było zdynamizowanie rozwoju turystyki, zwłaszcza międzynarodowej. Obecnie dzięki umasowieniu przewozów lotniczych turyści mogą odwiedzać najbardziej atrakcyjne destynacje turystyczne świata. Nieodłączną częścią infrastruktury transportu lotniczego są porty lotnicze. Umożliwiają one m.in. obsługę ruchu pasażerskiego. W latach 1989-2009 ruch pasażerski w polskich portach lotniczych szybko rósł. Mimo to, w porównaniu z innymi krajami, polskie porty lotnicze pod względem liczby obsługiwanych pasażerów plasują się na dalekich miejscach. Ważną rolę w stymulacji ruchu turystycznego w regionie małopolskim odgrywa Port Lotniczy im. J. Pawła II w Krakowie - Balicach. Obsługuje ok. 3 mln pasażerów rocznie. Jego działalność ma duży wpływ na rozwój gospodarki turystycznej Krakowa i regionu. (abstrakt oryginalny)

The introduction of wide body aircraft to the passenger air traffic launched a new era in the development of tourism. Due to aircraft and airports it became possible to make the development of tourism industry more dynamic, especially of international tourism. Nowadays, owing to making air traffic more popular tourists can reach the most attractive destinations of the world. Airports have become an inseparable part of air transport infrastructure. They allow to serve primarily the flow of passenger traffic. Within 1989-2009 passenger traffic grew rapidly at Polish airports. Nevertheless, in comparison with other countries, Polish airports are ranked quite low in the category of tourists served. Airport John Paul II in Cracow Balice plays an important part in stimulating tourist traffic in Small Poland Voivodeship. It serves approximately 3 million tourists every year. Its activity exerts the major impact on the development of tourist industry in Cracow and in its region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barski A., Fabirkiewicz W,. Jarosz L. , Rozwój lotnictwa w regionach Air Show 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 2. Dziedzic T., Rynek lotniczy 2009, Instytut Turystyki, Warszawa 2009.
 3. Kotler P., Bowen J., Makens C., Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2006.
 4. Kurek W., Mika M., Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki, Instytut Geogra¬fii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 5. Małopolska Organizacja Turystyczna, Raport, Ruch Turystyczny w Krakowie w roku 2009.
 6. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 7. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 8. Rogacki H., Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K, Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Sterzenbach R., Conrady R., Luftverkehr. Betriebswirtschaftliches Lehr- und Handbuch, Oldenburg Wissenschaftsverlag, München 2003.
 11. Walker J., Introduction to Hospitality, Prentice Hall, New Jersey 2004.
 12. www.ulc.gov.pl.
 13. www.krakowairport.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu