BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostek Roman (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Uogólniony model Holta na przykładzie prognozowania liczby pasażerów w transporcie lotniczym w Polsce
Generalized Holt's Model Exemplified by the Forecast on the Number of Air Travellers in Poland
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 2 (36), s. 16-26, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ekonometria, Optymalizacja, Prognozowanie, Transport lotniczy
Econometrics, Optimalization, Forecasting, Air transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zostały przedstawione zaproponowane przez autora modyfikacje metody Holta. Po pierwsze, przyjęto, że wartości parametrów występujących w modelu Holta nie muszą być ograniczone, tak jak to się powszechnie przyjmuje, do przedziału [0, 1]. Po drugie, został zaproponowany precyzyjniejszy sposób prognozowania wartości szeregu dla bardziej odległych chwil czasu. Celem opracowania jest zaproponowanie modyfikacji modelu Holta, która pozwoli na uzyskiwanie lepszych prognoz. Artykuł prezentuje ideę oraz efekty proponowanej modyfikacji na przykładzie danych dotyczących liczby pasażerów w transporcie lotniczym w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The work presents, proposed by the author, changes in the Holt's method. First, it is assumed that the parameter values in the Holt's model do not need to be limited, as it is commonly assumed, to the range of [0,1]. Secondly, it is proposed a more accurate way of forecasting the number of moments for the more distant time. The aim of the paper is to evaluate the modified approach. Calculations were carried out on the example of data on the number of air travellers in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
  2. Główny Urząd Statystyczny - Transport wyniki działalności,
  3. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/PUBL_til_transport_wyniki_dzialalnosci_2010.pdf.
  4. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_transport_wyniki_dzialalnosci_2006.pdf.
  5. Lipińska Z., Smiłowska T., Suchecki B., Wybrane metody prognozowania krótkookresowego, GUS ZBSE, Warszawa 1984.
  6. Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.
  7. Siedlecka U., Prognozy ostrzegawcze, Wydawnictwo AE, Wrocław 1993. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu