BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołembska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Logistyka międzynarodowa w warunkach konkurencji i asymetria informacji rynkowej
International Logistics in the Conditions of Competition and Asymetry of Market Information
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 156, s. 7-28, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka międzynarodowa, Logistyka, Informacja rynkowa, Konkurencja
International logistics, Logistics, Market information, Competition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Logistyka międzynarodowa współcześnie epicentrum transformacji biznesu jest w obszarze ekonomii międzynarodowej znaczącą płaszczyzną wymiany towarów i usług pomiędzy krajami, zwłaszcza w kontekście asymetrii informacji informacji rynkowych. Celem atrykułu jest ukazanie istoty związku pomiedzy rolą procesów logistycznych w wymianie międynarodowej a jej wpływem na ograniczanie skutków asymetrii informacji rynkowych. (fragment tekstu)

The article discusses the role of logistic processes in limiting the effects of market information asymmetry in international exchange. The paper begins with a review of the role of logistics in international economy, briefly outlining such issues as benefits from large scale trade and coordination of international economic policy. In this context it discusses the problem of competitive equilibrium under conditions of market information asymmetry and hyper-competition, and describes external monetary, distributive and al-locative effects of this asymmetry. Among major impacts of logistics on competitive equilibrium the article identifies changes in the strategic management of supply chains, a fast evolution of inter-company logistics coordination methods, and implementation of intelligent information technologies. The paper also outlines the "bullwhip effect" method of measuring the extent of information distortion from consumer to producer and its application in demand forecasting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski, J., Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 2. Brucse, C, Greenwald, Stiglitz, J.E., Externalities in economies with imperfect information and incomplete markets, John Wiley, Inc, The Quarterly Journal of Economic 1986 maj.
 3. David, P., Stuard, R., International Logistics, Thomson USA, 2008.
 4. Gołembska, E., Nowe paradygmaty w rozwoju logistyki międzynarodowej, w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, E. Gołembska, M. Szuster red., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 5. Grossman, S.J., Stiglitz, J.E., On the Impossibility of Informational Efficient Markets, University of Pennsylvania and Princeton University, 1975.
 6. Isanrd, W., Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa 1965.
 7. Krugmann, R., Obstfeld, M., Ekonomia międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Krugmann, R., The Accidental Theorist, Penquin Books, USA, 1999.
 9. Noga, M., Stawicka, M.K., Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Wydawnictwo CeDeWu Warszawa 2008.
 10. Poznańska, K., Sosnowska, A., Źródła przewagi konkurencyjnej, SGH, Warszawa 2002.
 11. Pralahad, C.K., Hamle, G., The competence of corporation, Harvard Businers Review 1990, no. 3.
 12. Radło, J.M., Wyzwania konkurencyjności, strategia lizbońska w poszerzonej UE, Wydawnictwo Fundacja Instytutu Spraw Publicystycznych, Warszawa 2003.
 13. Reily, W.J., Methods for the study of Retail Relationship University of Texas, 1929, of Texas, 1929, Bulletin no. 2944.
 14. Runiewicz, M., Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Umiejętności, Warszawa 2006.
 15. Spence, M., Cost reduction, Competition and industry performance, Econometrical 1984, vol. 52, nr 1.
 16. Stewart, J., Spatial Interaction and the Urban - Metropolitan Regional Science Association, New York, 1955.
 17. Stiglitz, J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 18. Winkler, W., Podstawowe zagadnienia ekonometrii, PWN, Warszawa 1957.
 19. World Trade Organization, World Trade Raport, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu