BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipowicz-Florczyk Anna (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
Selected Career Planning Tools Used in International Organizations
Wybrane narzędzia wykorzystywane do planowania karier w międzynarodowych organizacjach biznesowych
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 6, s. 115-124, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Planowanie kariery, Kompetencje, Kariera zawodowa, Zarządzanie talentami, Organizacje międzynarodowe
Knowledge management, Career planning, Competences, Professional career, Talent management, International organisations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest przykładom zastosowania narzędzi do zarządzaniu karierami w międzynarodowej organizacji biznesowej. W prezentowanym tekście przedstawiono zbiór dobrych praktyk zaczerpniętych z rzeczywistości korporacji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów planowania karier, które są charakterystyczne dla funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The article concentrates on a practical approach to career management methods supported by the examples of actual application in an international business organization. It presents a set of best practices utilized by a multinational company with special emphasis on those aspects of career planning that are specific to operating in a multinational environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Cummins A., Hastings S., and Wood W., Wartościowanie stanowisk pracy. Przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce [Valuation of job positions: Observing the principle of equal pay in practice], Wolters Kluwer Business Publishers, Cracow, 2008.
 2. Chojnacki W. and Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego [Man in a modern organization: Selected problems in professional and personnel Consulting], Adam Marszałek Publishing House, Toruń, 2005.
 3. Megginson D., Banfield P., and Joy-Matthews J., Human Resource Development, Kogan Page, 1999.
 4. Milonas S., "Rozwijanie gwiazd" [Developing stars], Personel i Zarządzanie [Personnel and Management], No. 2/2010.
 5. Miś A., "Rozwój personelu i kariera międzynarodowa" [Personnel development and an international career], in Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [International human resource management], A. Pocztowski (Editor), Oficyna Ekonomiczna [Economics Publishing House], Cracow, 2002.
 6. Miś A., "Talent Management", in Human Resources Management in Transition: The Polish Case, A. Pocztowski (Editor), Wolters Kluwer Business Publishers, Warsaw, 2011.
 7. Miś A., "Zarządzanie karierą globalną - perspektywa organizacyjna" [Managing a global career: The organizational perspective], in Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu [Scientific papers of the Wrocław University of Economics], No. 1130, Wydawnictwo Wrocław University of Economics Press, Wrocław, 2006.
 8. Pocztowski A. (Editor), "Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi" [The essence and context of international human resource management], in Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [International human resource management], Oficyna Ekonomiczna [Economics Publishing House], Cracow, 2002.
 9. Szałkowski A. (Editor), "Kształtowanie karier zawodowych" [Molding professional careers], in Rozwój personelu [Personnel development], Cracow University of Economics Press, Cracow, 2002.
 10. Szałkowski A. (Editor), "Kształtowanie karier zawodowych" [Molding professional careers], in Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty [Worker development: Signs, goals, instruments], Poltext, Warsaw, 2002.
 11. Seligman L., Developmental Career Counseling and Assessment, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu