BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
O okazjach raz jeszcze : trochę teorii i raportu z badań
Considerations About Occasions - Once Again : Theory and the Report on Own Research
Źródło
Przegląd Organizacji, 2012, nr 11, s. 3-5, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Teorie zarządzania, Zasoby niematerialne, Badania empiryczne, Elastyczność organizacji, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Management theories, Intangible assets, Empirical researches, Organisational flexibility, Company development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie kierunków rozwoju elementów teorii zarządzania przez okazje oraz zaprezentowanie pilotażowych wyników badań empirycznych dotyczących użyteczności zasobów niematerialnych w wykorzystywaniu okazji. W zakresie teorii skupiono się na rodzajach okazji - generowanych i odkrywanych. W zakresie badań empirycznych przedstawiono fragmentaryczne wyniki świadczące o ponadprzeciętnej użyteczności niematerialnych zasobów wiedzy oraz relacji niesformalizowanych w procesach wykorzystywania okazji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the directions of developing elements of the theory of management by occasions and to present results of a pilot survey concerning the usefulness of intangible assets in using occasions. In the scope of the research partial results confirming above the average usefulness of intangible resources like knowledge and not-formalized relationships in the processes of using occasions were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ALVAREZ S.A., BARNEY J.B., Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2007, vol. 1.
 2. DENRELL J., FANG C, WINTER S.G., The Economics of Strategic Opportunity, " Strategic Management Journal" 2003, vol. 24.
 3. EDEN C, SPENDER J.C., Managerial and Organizational Cognition, Sage, London 1998.
 4. EISENHARDT K.M., SULL D.N., Strategy as Simple Rules, "Harvard Business Review" 2001, January.
 5. GOSPODAREK T., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 6. HUFF A., Mapping Strategic Thought, Wiley, Chichester 1990.
 7. KRUPSKI R., Elementy koncepcji zarządzania okazją w organizacji, w: Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - metody - zastosowania, "Prace Naukowe AE w Katowicach", Katowice 2007.
 8. KRUPSKI R., Okazje jako przedmiot badan w zakresie zarzadzania strategicznego, w: A. KALETA, K. MOSZKOWICZ (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 9. KRUPSKI R., NIEMCZYK J., STAŃCZYK-HUGIET E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 10. KRUPSKI R., Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" nr 4 (147)/2011.
 11. LANT T., SHAPIRA Z., Organizational Cognition: Computation and Interpretation, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ 2001.
 12. OBŁÓJ K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 13. OBŁÓJ K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa 2010.
 14. SHORT J.C., KETCHEN D.J., JR, SHOOK C.L., IRELAND R.D., The Concept of "Opportunity" in Entrepreneurship Research: Past Accomplishments and Future Challenges, "Journal of Management" 2010, vol. 36.
 15. ZAHRA S.H., The Virtuous Cycle of Discovery and Creation of Entrepreneurial Opportunities, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2008, vol. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu