BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzechowska-Przybyła Kamila (Wrocław University of Economics, Poland), Niewelt Alina (Wrocław University of Economics, Poland), Kosiorowska Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland), Lesiów Tomasz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Evaluation of the Effectiveness of Programs to Ensure Stable Quality and Food Safety : Preliminary Study
Ocena skuteczności programów gwarantujących stabilną jakość i bezpieczeństwo żywności - badania wstępne
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 214, s. 186-197, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Jakość żywności, Bezpieczeństwo żywnościowe, Efektywność systemów jakości, Towaroznawstwo żywności, Audyt, Audyt wewnętrzny, Systemy bezpieczeństwa, Relacje dostawca-odbiorca
Food quality, Food security, Quality systems efficiency, Food commodities, Audit, Internal audit, Security systems, Supplier-recipient relations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy była analiza skuteczności realizowanych w kilku wybranych zakładach przemysłu spożywczego programów gwarantujących jakość i bezpieczeństwo żywności. Programy te bazują na realizacji audytów wewnętrznych i zewnętrznych zarówno zakładu, jak i producenta rolnego czy fermy w przypadku na przykład drobiu. Przeprowadzone wstępne badania wskazują, że działania poaudytowe skutkują zmniejszeniem liczby reklamacji ze strony odbiorców. W niektórych przypadkach niedoceniane są relacje pomiędzy producentem żywności a dostawcą surowca. Właściwa klasyfikacja dostawców i ich ocena jako efekt interaktywnych związków pomiędzy dostawcami surowców a przetwórcami - realizowanych nie tylko poprzez audytowanie, ale także przez zakrojoną na szeroką skalę działalnością edukacyjną i szkoleniową - jak też podejmowanie działań prewencyjnych i ciągłe doskonalenie systemów bezpieczeństwa żywności decyduje o korzyściach uzyskiwanych zarówno przez przetwórców, jak i przez odbiorców wyrobów finalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to analyze in a few selected food processing plants the effectiveness of implemented programs to ensure quality and food safety. These programs are based on the implementation of internal and external audits of the plant, as well as the raw material supplier or farm. Conducted preliminary research indicates that the post-audit actions lead to reduce the number of complaints from recipients. However in some cases the relationships between food producer and supplier of raw material is underestimated. Indications are that proper classification of suppliers and their ongoing assessment followed the interactive relationship between raw material suppliers and processors, carried out not only through auditing, but also wide-ranging activities of education and training establishments as well taking preventive measures and continuous improvement of food safety standards are beneficial for companies and recipients of the final product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Doruchowski, G., Hołownicki, R., 2009, Przewodnik dobrej praktyki organizacji ochrony roślin, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice.
  2. Kosiorowska, M., Lesiów, T., 2010, Food Safety Managament System According to ISO 22000 in the Selected Poultry Plant, in: Krnacova, P. (ed.), Productova Politika a Jej Socialno-Ekonomicke Aspekty, Wydavatelsvo Ekonom, Bratislava, pp. 89-97.
  3. Marak J., 2005, Gromadzenie danych pierwotnych, w: Mazurek-Łopacińska, K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Niewelt, A., Lesiów, T., 2011, Wpływ audytu dostawców na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego produktów na przykładzie produkcji mieszanek piekarniczo-cukierniczych, Nauki Inżynierskie i Technologie, z. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pp. 131-151.
  5. Orzechowska-Przybyła, K., Lesiów, T., 2010a, Audyt odbiorcy narzędziem w rozwoju bezpieczeństwa i higieny żywności dostawcy na podstawie produkcji mrożonych owoców i warzyw, in: Zieliński, R., Żuchowski, J. (eds.), Wybrane problemy oceny jakości żywności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom, pp. 151-155.
  6. Orzechowska-Przybyła, K., Lesiów, T, 2010b, Znaczenie audytów "od pola do konsumenta" w rozwoju bezpieczeństwa żywności w UE na przykładzie produkcji mrożonych owoców i warzyw, in: Zieliński, R., Żuchowski, J. (eds.), Wybrane problemy oceny jakości żywności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom, pp. 27-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu