BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbek Janusz
Tytuł
Koszty jakości organizacji usługowej
Źródło
Problemy Jakości, 2012, nr 3, s. 28-34, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Koszty jakości
Service enterprise, Quality costs
Abstrakt
W pracy dokonano przeglądu ocen i opinii dotyczących organizacji usługowych funkcjonujących w określonych warunkach społecznych. Szczególnie podkreślono role finansowe, marketingowe, społeczne i informacyjne organizacji oraz źródła interdyscyplinarnej wiedzy. Przedstawiono również rolę narzędzi rachunkowych stosowanych podczas oceny efektów prowadzenia działalności gospodarczej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Zakres ewolucji znaczenia rachunkowości w przedsiębiorstwie [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T., Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, s. 35
 2. Borowiecki R., Kwieciński M. red., Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 31
 3. Burzym E., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 23, Warszawa 1993, s. 8
 4. Capiga S., Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. II, red. Krawczyk W., AGH, Kraków 2001, s. 42
 5. Feigenbaum A.V., Total Quality Control, McGraw-Hill, New York 1991, s. 116-119
 6. Freeman H.L., 1960, How to Put Quality Costs to Work, 12th Metropolitan Section All Day Conference, s. 157
 7. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002, s. 19
 8. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, s. 375
 9. Gos W., Prowadzenie ksiąg rachunkowych w małych firmach, Biblioteka Doradcy Podatkowego, Difin, Warszawa 1996, s. 9
 10. Hendriksen E.A., van Breda M.E., Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 263
 11. Herman A., Szablewski A., Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. Herman A., Szablewski A., Poltext, Warszawa 1999, s. 14
 12. Jaruga A. red., Rachunkowość finansowa, Towarzystwo Gospodarcze Rapid, Łódź 1995, s. 8
 13. Juran J.M., Gryna F.M., Jakość - projektowanie, analiza, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974
 14. Juran J.M., Juran's Quality Control Handbook, McGra- Hill, New York 1988, s. 22
 15. Lisiecka K., Rachunek kosztów jakości - narzędziem obniżki kosztów wytwarzania [w:] red. Wawak T., Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996
 16. Literatura Masser W.J., 1957, The Quality Management and Quality Costs, "Industrial Quality Control", s. 5-8
 17. Mączyńska E., Pietrewicz L., Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - aspekty własnościowe (wyniki badań) [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gdynia-Bałtyk-Karlskrona 2001, s. 7, 23
 18. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, cz. 1, Difin, Warszawa 1996, s. 25, 26, 31-33, 41
 19. Prawo Przedsiębiorcy Nr 28/200: Kompleksowy system informacji dla księgowego, kadrowca i prawnika, Kwartalnik nr 2
 20. Rachunkowość: Vademecum rachunkowości dla menedżerów, s. 3
 21. Skrzypek E., 1999, Efektywność działań w TQM. Koszty jakości, "Problemy Jakości", nr 7, s. 7. Stępień M., Wydymus Z., Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 674, Kraków 2005, s. 76
 22. Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999, s. 33
 23. Woźniak-Sobczak B., Dylematy zarządzania wartością [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. Duraj J., Wyd. Naukowe Novum, Płock 2000, s. 25
 24. Ząbek J., 2010, Subiektywna koncepcja kształtowania zachowań projakościowych w samochodowych stacjach dealerskich. Model antykryzysowy, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3, s. 20
 25. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu