BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza strategiczna zasobów kadrowych uniwersytetów ekonomicznych w Polsce : studium porównawcze
Strategic Analysis of Human Resources in Polish Universities of Economics : Comparative Study
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 215, s. 111-131, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Analiza strategiczna, Szkolnictwo wyższe, Zasoby ludzkie, Kadry, Wyższe szkoły ekonomiczne, Analiza porównawcza
Strategic analysis, Higher education, Human resources, Department of human resources, Higher economic schools, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publiczna szkoła wyższa staje obecnie wobec wielu poważnych wyzwań. Wśród najważniejszych należy wymienić internacjonalizację, wdrożenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zmiany demograficzne oraz zmiany w systemie finansowania badań. Niezbędne wobec wymienionych zmian otoczenia wydaje się sformułowanie strategii rozwoju, gdy jeszcze nie powstała, lub przeformułowanie jej, gdy wymagają tego okoliczności. Punktem wyjścia dla właściwego zbudowania strategii jest trama analiza strategiczna zasobów i otoczenia. Podstawowym zasobem wyższej uczelni publicznej jest kadra, głównie naukowo-badawczą. Celem artykułu jest stworzenie metody analizy strategicznej zasobów kadrowych publicznych szkół wyższych i jej aplikacja. Zastosowanie proponowanej metody posłużyło diagnozie potencjału kadrowego uniwersytetów ekonomicznych w Polsce w latach 2005-2009. Zgodnie z metodą "bilansu potencjału strategicznego" rozpoczęto od identyfikacji zasobów organizacji. W następnym kroku przystąpiono do oceny ich potencjału za pomocą zmodyfikowanej metody "punktowej oceny czynników wewnętrznych". Aplikacja proponowanej metody przyniosła wniosek o przewadze potencjału kadrowego pozostałych uczelni publicznych. Niepokojące jest również to, że ich przewaga nad uniwersytetami ekonomicznymi utrzymuje się w całym analizowanym okresie. (abstrakt oryginalny)

Higher education institution is a specific organization, hence to evaluate it one cannot apply directly strategic analysis methods designed for enterprises. .The purpose of the article is to propose a tool of strategic analysis that enables analysts to evaluate the potential of human resources in higher education institutions and to present the application of the proposed method. After identification of the resources of an organization by the method of "strategic potential balance" comes evaluation of each resource. In the article it was performed with the modified method of "rank estimation of resource value". The association of these two methods constructed the theoretical core of the article. The comparison of the strategic potential of the human resources in universities of economics and other higher education institutions illustrated practical significance of the proposed method. Its application proved that the universities of economics have a lower strategic potential of human resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow, K., 1974, The Limits of Organization, Norton, New York.
 2. Clark, B.R., 1983, The Higher Education System: Academic Organization in Cross-national Perpective, University of California Press, Berkeley, California.
 3. David, F.R., 2001, Strategic Management, Prentice Hall, Upper Sadle River.
 4. Derrigo, F., 2005, College Human Resorce Management, State University of New York, New York.
 5. Gierszewska, G., Romanowska, M., 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Kalinowski, S., 2011, Analiza strategiczna zasobów kadrowych wyższej uczelni publicznej, w: Cyfert, S., Kochalski, C. (red.), Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyt Naukowy, nr 167, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 79-97.
 7. Kreikebaum, H., 1996, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Miller, F., 1996, Human Resources as Strategic Assets; an Evolutionary Resource-based Theory, Journal of Management Studies, vol. 33:6, November, s. 757-785.
 9. Obłój, K., 2000, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 10. Pierścionek, Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. de Saint Marie, G., 1995, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem. 10 etapów, Poltext, Warszawa.
 12. Szkoły Wyższe i Ich Finanse w 2005 r., 2006, GUS, Warszawa.
 13. Szkoły Wyższe i Ich Finanse w 2006 r., 2007, GUS, Warszawa.
 14. Szkoły Wyższe i Ich Finanse w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa.
 15. Szkoły Wyższe i Ich Finanse w 2008 r., 2009, GUS, Warszawa.
 16. Szkoły Wyższe i Ich Finanse w 2009 r., 2010, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu