BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Marcin (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Kontrola parlamentarna nad tajnymi służbami : przegląd rozwiązań instytucjonalnych w wybranych krajach
Parliamentary Oversight of the Secret Services : Review of Institutional Solutions in Selected Countries
Źródło
Analizy BAS, 2012, nr 19 (86), 13 s.
Słowa kluczowe
Parlament, Bezpieczeństwo publiczne, Nadzór, Regulacje prawne
Parliament, Public security, Supervision, Legal regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Rumunia, Stany Zjednoczone Ameryki
France, Germany, United Kingdom, Romania, United States of America (USA)
Abstrakt
Parlamentarna kontrola nad tajnymi służbami, ze względu na ich szczególny charakter, ma dwojaki wymiar: opiera się na przepisach prawnych określających co i jak należy kontrolować i na consensusie odpowiednich sił politycznych, ustanawiającym zakres i metody kontroli. Który z tych dwóch wymiarów pełni podstawową rolę zależy od systemu politycznego, tradycji historycznej i aktualnych okoliczności. W artykule rozpatrzono pięć przypadków: Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Rumunię i Stany Zjednoczone. (abstrakt oryginalny)

The parliamentary oversight of the secret services, due to their specific nature, is based on legal rules determining what and how to oversee and/or on a consensus among the relevant political forces, establishing the scope and methods of the oversight. Which one of these two dimensions prevails depends on the political system, historical tradition and current circumstances of a given state. This article deals with the situation in five countries: France, Germany, United Kingdom, Romania and the United States. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. K. Johnson, Lawmakers and Spies. Congressional Oversight of Intelligence in the United States [w:] Geheimhaltung und Transparenz. Demokratische Kontrolle der Geheimdienste im internationalen Vergleich, Wolber K. Smidt, Ulrike Poppe, Wolfgang Krieger, Helmut Müller-Enbergs (red.), Berlin 2007, s. 173.
 2. M. Roussin, Le Parlement et les services secrets, "Le Monde" z dn. 29 grudnia 1999 r., cytat za Hans Born, Thorsten Wetzling, Checks and Imbalances? Intelligence Governance in Contemporary France, [w:] Hans Born, Marina Caparini, Democratic Control of Intelligence Services. Containing Rouge Elephants, Ashgate, Farnham 2009, s. 134.
 3. M. Caparini, Controlling and Overseeing Intelligence Services in democratic States, [w:] Hans Born, Marina Caparini, , Democratic Control of Intelligence Services. Containing Rouge Elephants, Ashgate, Farnham 2009, s. 17-20.
 4. J. Prescott, [cyt. w:] Mark Phythian, The British Intelligence Services, [w:] Geheimdienste in Europa. Transformation, Kooperation und Kontrolle, Thomas Jäger, Anna Daun (red.), VS Verlag für Sozialwissenschaften, Berlin 2009, s. 20.
 5. Ch. Lepri, Parliamentary and specialised oversight of security and intelligence agencies in France, [w:] Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the European Union, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2011, s. 205.
 6. Ch. Lepri, Quelle reforme pour quels services de renseignement?, Institut de relations internationales et stratégiques, 2007, s. 4-8.
 7. E. Hansalek, Die parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung im Bereich der Nachrichtendienste, "Kölner Schriften zu Recht und Staat" Band 27, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2006, s. 30-141
 8. P. Czarny, Parlamentarna Kontrola działalności służb specjalnych w Niemczech, "Przegląd Sejmowy" 2001, nr 6(47), s. 31-35.
 9. B. Banaszak i A. Malicka [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2011, s. 531.
 10. S. Menzenbach, M. Beckbanze, L. Kuhn, Änderungen des Grungesetzes seit 1949 - Synopse, Wissenschaftliche dienste, Deutscher Bundestag, 2009, s. 2, 127, http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2009/aenderungen_des_grundgesetzes_seit_1949.pdf.
 11. M. Mróz, Ochrona danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez służby specjalne w Polsce i w Niemczech, "Analizy BAS" z dn. 7 stycznia 2010, nr 1(26), http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 12. H. Born, I. Leigh, Democratic Accountability of Intelligence Services, DCAF, Genewa 2007, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu