BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłaczała Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rachunkowość instrumentów finansowych w czasach kryzysu
Accounting of Financial Instruments in the Time of Crisis
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 108, s. 146-157, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Instrumenty finansowe, Sprawozdawczość, Normalizacja, Kryzys finansowy
Finance, Financial instruments, Reporting, Normalization, Financial crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Instrumenty finansowe to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień uregulowanych w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Świadczyć o tym mogą kolejne wersje i ciągle wprowadzane poprawki do standardów dotyczących instrumentów finansowych oraz kontrowersje związane z przyjmowaniem tych standardów na obszarze Unii Europejskiej. Po rozpoczęciu kryzysu finansowego do standardów dotyczących instrumentów finansowych (MSR 39 i MSSF 7) wprowadzono w specjalnym trybie poprawki, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską z pominięciem normalnej procedury konsultacyjnej. Umożliwiły one ujęcie strat wynikających ze spadków wartości aktywów finansowych bezpośrednio w kapitale własnym z pominięciem wyniku finansowego. Obecnie trwają prace nad uproszczeniem zasad prezentacji i wyceny instrumentów finansowych, które mają zapewnić zwiększenie przejrzystości sprawozdań finansowych. Nie ma jednak zgodności co do proponowanych rozwiązań i nie wiadomo, czy w tym kształcie zostaną zatwierdzone na obszarze Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

After the financial crisis began, financial instruments standards (MSR 39 i MSSF 7) were completed in a special course of action by amendments approved by the European Union without the normal consultative procedure. They enabled treating losses resulting from the decline in the value of financial assets directly in own capital without financial result without considering the financial result. At present, within the process of convergence of standards, there is work being done on the simplification of the rules of presentation and evaluation of financial instruments to ensure the transparency of financial reports. A new model of security accounting has also been proposed. There is no certainty in relation to the final shape of standards due to the divergence between solutions proposed by IASB and FASB (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Roadmap for Convergence between IFRSs and US GAAP - 2006-2008 Memorandum of Understanding between the FASB and the IASB 27, February 2006, IASB i FASB, www.iasb.org
 2. Accounting for Financial Instruments and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities (Proposed Accounting Standards Update), FASB, maj 2010 r., www.fasb.org
 3. Bonham M. i in., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 7, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003.
 4. EFRAG's Endorsement Advice on the Amendments to IAS 39 and IFRS 7, EFRAG, 14 października 2008 r., www.efrag.org
 5. Fair Value Option for Financial Liabilities (Exposure Draft), maj 2010 r. oraz IASB, Financial Liabilities. Project Summary and Feedback Statement, IASB, październik 2010 r., www.ifrs.org
 6. Financial Instruments: Amortized Cost and Impairment (Exposure Draft), IASB, listopad 2009 r., www.ifrs.org
 7. Hedge Accounting (Exposure Draft), grudzień 2010 r., IASB, www.ifrs.org
 8. IASB work plan, IASB i FASB, marzec 2011 r., www.ifrs.org
 9. IFRS 9 endorsement advice postponed, ERAG, 12 listopada 2009 r., www.efrag. org
 10. IFRS 9 Financial Instruments, Part 1: Classification and measurement, Project Summary and Feedback Statement, IASB, listopad 2009 r., www.ifrs.org
 11. Memorandum of Understanding "The Norwalk Agreement", IASB i FASB, 18 września 2002 r., http://www.fasb.org/news/memorandum.pdf
 12. Reclassification of Financial Assets Amendments to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, IASB, październik 2008 r., www.ifrs.org
 13. Report of the Financial Crisis Advisory Group - July 28, 2009, lipiec 2009 r.,www.fasb.org
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. 01.149.1674).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. 08.228.1508).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu