BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąś Józef
Tytuł
Zintegrowany system zarządzania administracją publiczną
Integrated Public Administration Management System
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 105-113, rys.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Zintegrowane systemy zarządzania, Jakość, Zarządzanie jakością, Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Etyka
Public administration, Integrated Management System, Quality, Quality management, Knowledge, Knowledge management, Ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Coraz więcej instytucji administracji publicznych stara się wdrożyć systemy zarządzania jakością jako podstawowe w dalszych procesach integracyjnych, obejmujące zagadnienia odpowiadające specyfice danej instytucji i sektora, w którym działają te instytucje, często opierając się również na szczegółowych aktach prawnych i normatywnych. (...) Początkowo systemowe podejście do zagadnień jakości opierało się na normach ISO serii 9000. Coraz częściej jednak jest to system szerszy. Obejmujący także inne sfery zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzanie wiedzą i etyką. Mówi się więc o zintegrowanych systemach zarządzania w administracji publicznej, także tej na szczeblu lokalnym (gminnym). (fragment tekstu)

In a paper there are selected aspects of integrated management system in public administration presented. In turn systems of quality management, knowledge management and ethics management are well discussed in the article too. Finally, the idea of integration of different management's systems into one integrated system, that strongly brings up efficiency and proficiency of public administration management, has been presented. The results are shown in graphical and descriptive form. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białowąs P., Przesłanki koncepcji kompleksowego zarządzania jakością, w: Zarządzanie jakością i środowiskiem, red. T. Borys, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
  2. Davenport T., Prusak L.: Working knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
  3. Druckner P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Biblioteka Nowoczesności, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
  4. Frąś J., Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  5. Kasprowicz E., Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2003.
  6. Opolski K., Dylematy wdrażania systemu jakości w administracji publicznej, Jakość w administracji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi, Łódź 2001.
  7. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  8. Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą jako narzędzie doskonalenia jakości, "Problemy Jakości" 1999, nr 8.
  9. Wiśniewska M., Normy ISO serii 9000:2000. Wymagania, analiza, wdrażanie, ODDK, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu