BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniachowicz Barbara
Tytuł
Model rozwoju kapitału intelektualnego na przykładzie Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego "Zielona Chemia"
Development Model of Intellectual Capital on the Base of West Pomeranian Chemical Cluster
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 115-125, rys.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Skandia Nawigator, Klastry
Intellectual capital, Intellectual capital management, Skandia Nawigator, Business cluster
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest próba ukazania istoty kapitału intelektualnego oraz znaczenia modelu rozwoju kapitału intelektualnego przez relacje współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w ramach Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego "Zielona Chemia". (fragment tekstu)

The paper presents the core of intellectual capital as the source of increased competition among enterprises. Management is a relatively new corporate issue brought into the workplace because of the changing conditions, structures and marketplace priorities in every organisation. It stimulates creativeness, allows people to achieve higher results and moreover stimulates innovations and increases productivity. It also determines the kind of the decisions undertaken in the organisation, creates the culture of change and directs the future in the enterprise. The source of an enterprise's advantage is it's the intellectual capital. Concept of intellectual capital underlines role of human capital, with external partners of organizations rate and immaterial stocks remaining in companies of West Pomeranian Chemical Cluster. The attempt at revealing essence of intellectual capital and importance development model of intellectual capital through relations of the co-operation between participating subjects is the purpose of the study within the confines of West Pomeranian of the chemical cluster. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 2. Edvinsson L., Some Perspectives on Intangibles and Intellectual Capital 2000, "Journal of Intellectual Capita" 2000, No. 1, s. 12-16, za A. Kozarkiewicz-Chlebowska, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, red. W. Waszkielewicz, AGH, Kraków.
 3. http://www.plastech.pl/articles.php?article=698.
 4. http://www.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=3441.
 5. http://wwwtuniv.szczecin.pl/ps_site/index.php?id=1994.
 6. Jurek M., Kapitał intelektualny jako czynnik wpływający na wartość przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia), red. E. Urbańczyk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego, Szczecin 2001.
 7. Klaila D., Using Intellectual Assets as a Success Strategy, "Journal of Intellectual Capital" 2000, Vol. 1, No. 1.
 8. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, red. W. Waszkielewicz, AGH, Kraków.
 9. Micha A., Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk, Wyd. Kreos, Szczecin 2003.
 10. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J, Strużyna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 11. Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. nauk. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 12. Strojny M., Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu