BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek-Szymańska Anna
Tytuł
Zarządzanie kompetencjami w procesie kształtowania jakości w organizacji
Competence Management in the Process of the Quality Formation in the Organization
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 127-138, rys., tab.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Zarządzanie kompetencjami, Jakość zarządzania, Zarządzanie jakością
Competences, Employees competencies, Competence management, Quality of management, Quality management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skupiono się na zagadnieniu kompetencji pracowniczych, ujmowanych jako dyspozycje pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, których wykorzystanie i rozwijanie w procesie pracy prowadzi do realizacji celów określonych w strategii przedsiębiorstwa. Przedstawiono także koncepcję kompetencji przedsiębiorstwa jako pewnej kombinacji specjalizacji firmy i umiejętności pracowników. Kompetencje potraktowano jako zasób, który współcześnie jest elementem krytycznym w procesie kształtowania jakości w organizacji (fragment tekstu)

The theory of competence, that was formulated in the 90s, defines competence as the main factor of the competitive predominance of a modern enterprise in changeable and unstable environment. For this reason there is a necessity to consider the problem of quality in a company taking into account the issue of competence-both on the enterprise's and employee's level. The usage of competence management theory gives the opportunity not only to identify competence that is essential for the quality goals of the organization but also helps to examine the real status of competence among employees. Moreover the process of competence management enable the formation of a strategic model of quality management. The model stress an importance of core competence that is unique solution applies by a company to reach higher level of quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłlo H.G, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Bukowski M., Zarządzanie kompetencjami, "Manager" 2008, nr 1.
 3. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 4. Jabłońska-Wołoszyn M., Kompetencje w organizacji. Jak tworzyć i wykorzystywać modele kompetencyjne w zarządzaniu personelem, "Personel i Zarządzanie" 2003, nr 21.
 5. Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
 6. Lisiecka K., Model kompetencji strategicznego doskonalenia jakości, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014, Wrocław 2004.
 7. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostkowski, Difin, Warszawa 2004.
 9. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczynski, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 10. Opolski K., Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, Warszawa 1998.
 11. Rostkowski T., Szczęsna A., ABC ZZL jak zarządzać kompetencjami (1), "Personel" 2003, nr 11.
 12. Serafin K., Rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Wrocław 2005.
 13. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2005.
 14. Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością, TQM, Wyd. Normalizacyjne Alfa-Wero Sp. z o.o., Warszawa 1998.
 15. Zarządzanie jakością, cz. 1, Systemy jakości w organizacji, red. W. Ładonski, K. Szołtysek, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu