BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ekspatriant - elastyczny pracownik międzynarodowy
Expatriant - Flexible International Employee
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 248, s. 402-414, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Ekspat, Korporacje międzynarodowe
Expatriate, International corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamika rozwoju działalności korporacji międzynarodowych i zmiany otoczenia globalnego (ekonomicznego, społecznego, kulturowego itp.) skłaniają do elastycznego podejścia do zarządzania kadrą ekspatriantów w filiach tych korporacji. W artykule zaprezentowano model elastyczności zarządzania ekspatriantami oraz przedstawiono alternatywne względem tradycyjnej ekspatriacji formy kontraktów zagranicznych typu flexpatriate. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the model of flexible human capital (according to J. Atkinson) in relation to expatriates and also to point out alternative forms of expatriation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allard L.A., Manging globe-trotting expatriates, "Management Review" 1996 nr 85(5).
 2. Beaverstock J., Managing across borders: knowledge management and expatriation in professional service legal firms, "Journal of Economic Geography" 2004 nr 4(2).
 3. Black J.S., Gregersen H., The right way to manager expatriates, "Harvard Business Review" 1999 (March/April).
 4. Bonache J., Fernandez Z., Strategic Staffing in Multinational Companies:A Resource-Based Approach, [w:] Readings and Cases in IHRM, red. M. Mendenhall, G. Oddou, Routledge, 1999.
 5. Dowling P., Festing M., Engle A., International HRM, South-Western Cengage Learning, UK 2008.
 6. Church A.J., Sojourner Adjustment, "Psychological Bulletin" 1982 nr 91(3).
 7. Festing M., Engle A., International HRM, South-Westren Cengage Learning, UK 2008.
 8. Fish A., Wood J., Cross-cultural management competence in Australia business enterprises, "Asia Pacific Journal of Human Resources" 1997 nr 35(1).
 9. Frazee V., Is the balanse sheet right for your expats?, "Workforce", Sep 1998.
 10. Global Expatriates Observatory 2011, Berlitz International Consulting.
 11. Global firms in 2020. The next decade of change for organization and workers, Economist Intelligence Unit Survey, 2010.
 12. Harris H., Alterative forms of international working, "Worldlink" 2000 vol. 10, nr 4.
 13. International Assignments Survey, Global Mobility Metrics,Mercer LLC, 2010.
 14. Juchnowicz M., Wojtczuk-Turek A., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki, [w:] Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 15. Kłosowski A., Rozwiązania na miarę, "Personel i Zarządzanie" 2011 nr 2.
 16. Mayrhofer H., Hartmann L., Herbert A., Career management issues for flexpatriate international staff, "Thunderbird International Busienss Review" 2004a vol. 46(6).
 17. Mayrhofer H., Hartmann L., Michelitsch-Riedl G., Kollinger I., Flexpatriate assignments: a neglected issues in global staffing, "International Journal of HRM" 2004b nr 15:8.
 18. Mayrhofer H., Muller A.,Schmidt A., Implications of flexpatriates' lifestyles on HRM practices, "Management Review" 2010 nr 21(2).
 19. Mead R., Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 20. Mendenhall M., G. Oddou, The dimensions of expatriate acculturation: a review, "Academy of Management Review" 1985 vol. 10, nr 1.
 21. Przytuła S., Profil kwalifikacyjny menedżera międzynarodowego, [w:] Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, red. T. Listwan, M. Stor, Wydawnictwo AE, Wrocław 2008.
 22. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007.
 23. Rostkowski T., Mierniki elastyczności kapitału ludzkiego oraz elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim. Metoda oceny, [w:] Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 24. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 25. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UE, Poznań 2010.
 26. Scullion H.H., Collins D.G. (red.), Global Staffing, Routledge, London, NY 2006.
 27. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 28. Wojtczuk-Turek A., Elastyczność jako kluczowa kompetencja pracownika w organizacjach wiedzy, [w:] Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 29. www.atlasworldgroup.com.
 30. www.gmacglobalrelocation.com.
 31. www.hrk.com.pl z dnia 15.02.2006.
 32. www.placa.pl/badania_Mobilność pracowników w Europie, wrzesień 2002.
 33. www.worldwideerc.org/Resources/MOBILITYarticles/Pages/0311-bellon.aspx z dnia 4.12.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu