BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsior Aleksandra
Tytuł
Fuzje i przejęcia - ich losy w polskiej gospodarce
Mergers and Acquisions - Realisation in Polish Economy
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 167-176, wykr.
Słowa kluczowe
Metoda nabycia, Fuzje i przejęcia, Połączenia jednostek gospodarczych
Purchase method, Mergers and acquisitions, Business combinations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać procesy fuzji i przejęć (M&A) do poprawy swojej pozycji konkurencyjnej. W artykule przedstawiono informacje na temat, czy procesy fuzji i przejęć wciąż są popularnym zjawiskiem wykorzystywanym przez polskie przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The paper objective is an answer the question: if mergers and acquisition processes are popular phenomena used by Polish enterprises? There is no fuss in the mass-media about these processes. Is it suggest that they are not so admired like in previous years? Lack of spectacular, hihglighted, worth millions dollars acquisitions advocate, the processes are not so willingly realised by entrepreneurs. Perhaps, conditions created in the Polish law let to accustomed to them? Interested is the question then: if the processes are popular or not still? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski R., Fuzje i przejęcia najważniejsze trendy i największe transakcje, ISI Deal Watch, oprać. Holon Consultants, dodatek do magazynu "Harvard Business Review Polska" 2007, wrzesień, http://www.holon.pl/pdf/17_Brief_art_1_d.pdf
 2. Fijałkowski T., Kodeks spółek handlowych oraz prawo działalności gospodarczej, Wyd. WGP, Warszawa 2001, art. 491.
 3. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 4. Helin A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998,.
 5. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, orzecznictwo, red. J.A. Strzępka, Art. 492 § 1.
 6. Kwaśnicki R., Aspekty prawnopodatkowe fuzji i przejęć, "Biuletyn Bankowy" 2000, nr 7-8.
 7. Leksykon prywatyzacji, wyd. II rozszerzone, PWE, Warszawa 1998.
 8. Piszewski J., Fuzje i przejęcia w Polsce, MSP Standard.pl - IT dla małych i średnich firm, copyright 2008 IDG Poland SA.
 9. Reed F., Reed L.A., The Art of M & A. A Merger and Acquisitions Buyout Guide, Irwin, New York 1995, s. 4, za Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
 10. Sasiak R., Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
 11. Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu