BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowska Mirela
Tytuł
Ochrona roszczeń pracowniczych w warunkach niewypłacalności pracodawcy
Protection of Employees' Claims in the Case of Employer's Insolvency
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 177-186, wykr., tab.
Słowa kluczowe
Roszczenia pracownicze, Relacje pracodawca-pracownik, Niewypłacalność, Prawa pracownika, Regulacje prawne
Workers' claims, Employer-employee relationships, Insolvency, Employee rights, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Abstrakt
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest ustawowym zabezpieczeniem interesów pracowniczych. Do zadań FGŚP należy wypłacanie świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych przez fundusz świadczeń od podmiotów i osób do tego zobowiązanych.

More and more often, financial distress in enterprises leads to insolvency, which affects particularly employees. There is a whole system protecting employees' rights, the Guaranteed Employee Benefits Fund being a crucial one. The paper discusses the legal and financial aspects of the Fund's operations, indicating the influences and directions for spending, according to the existing law. The amounts spent by the Fund reveal its social and economic significance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
  3. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
  4. Shimpi P., Enterprice Risk Management. From Compliance to Value, "Financial Executive" 2005, August-September.
  5. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, Wyd. Akademii Ekonomicznej i we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu