BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz
Tytuł
Klasyfikacja technik analizy ryzyka w wycenie przedsiębiorstw
Classification of Risk Analysis Techniques in Company Valuation
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 189-198, rys.
Słowa kluczowe
Niepewność, Ryzyko, Analiza ryzyka, Wycena wartości przedsiębiorstwa
Uncertainty, Risk, Risk analysis, Valuation of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę ryzyka w wycenie wartości firm. Przeanalizowano główne techniki oceny ryzyka i zaproponowano podział technik analizy ryzyka zbieżny z koncepcją opcji realnych. (fragment tekstu)

Risk is important characteristic of business operation. Therefore, company valuation procedures should include analysis of risk influence on company value. In the paper split to active and passive risk is introduced and for each group a set of methods is assigned on the basis of indirect risk analysis methods used in investment appraisal. In particular analysis of active risk is important because this kind of risk could result in increase in expected value of the firm assuming the firm is correctly prepared for reaction to such risk. This planned reaction are widely known as real options but in practice simpler methods of real option analysis could be used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amram M., Kulatilaka N., Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World, Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts 1999.
 2. Budżetowanie kapitałów, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000.
 3. Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
 4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000.
 5. Jajuga T., Koncepcje zarządzania ryzykiem, w: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, t. II, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 6. Jajuga T., Słoński T., Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, wyd. 2, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 7. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 8. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE. Warszawa 2002.
 9. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wyd. 2, PWN, Warszawa 1997.
 11. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
 12. Tarczyński W., Łuniewska M., Zarządzanie ryzykiem - podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
 13. Wiśniewski T., Zastosowanie metody Monte Carlo do oceny ryzyka specyficznego projektu inwestycyjnego, w: Strategie przedsiębiorstw w procesie transformacji, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 416, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 249-260.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu