BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byrka-Kita Katarzyna
Tytuł
Wynagrodzenie z tytułu ponoszenia ryzyka rynkowego - podejście ex ante
Renumeration for Taking the Market Risk Premium - Ex-Ant Approach
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 199-209, rys.
Słowa kluczowe
Premia za ryzyko, Ryzyko inwestycyjne, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka
Risk premium, Investment risk, Risk analysis, Risk estimating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Premia z tytułu ryzyka rynkowego jest definiowana jako dodatkowe wynagrodzenie, którego oczekuje inwestor inwestując w akcje i ponosząc większe ryzyko niż ryzyko generowane przez aktywa wolne od ryzyka. (...) Premia z tytułu ryzyka to istotny element większości modeli służących do szacowania kosztu kapitału własnego, czyli stopy zwrotu, jakiej inwestorzy mogliby oczekiwać od przedsięwzięć o danym poziomie ryzyka. (...) Ze względu na wagę omawianego zagadnienia przytoczono wyniki kilku badań na premią rynkową ex ante. (fragment tekstu)

The article discusses ex-ante approach to the equity risk premium estimation. According to the research results quoted in the paper it is possible to draw the conclusion that historical equity risk premium calculated by means of traditional approach is much higher than the implied risk premium. Moreover the ex-ante estimates of the equity risk premium are consistent with the results of the questionnaire conducted among American institutional investors and opinions expressed by the prestigious scientists. On the other hand there are many opponents of this approach, who present arguments which are difficult to be refuted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Claus J., Thomas J., The Equity Premium is Much Lower Than You Think It Is: Empirical Estimates from a New Approach, www.papers.ssrn.com.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 3. Damodaran A., The Dark Side of Valuation, Prentice Hall, USA 2001.
 4. Fama E.F., French K.R., The Equity Premium, The Center for Research in Security Prices, Working Paper No. 522, www.papers.ssrn.com.
 5. Glassman J.K., Hassett K.A., Stock Prices Are Still Far Too Low, "Wall Street Journal Europe" 1999, March 18.
 6. Graham J.R., Harvey C.R., The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field, "Journal of Financial Economics" 2001, No. 60, s. 187-243.
 7. Hope C.A., Finding a Realistic Cost of Capital, Bank Accounting & Finance, December 2002.
 8. Mehra R., E. Prescott, The Equity Premium: A Puzzle, "Journal of Monetary Economics" 1985, Vol. 15, s. 145-161.
 9. Welch I., Views on Financial Economists on Equity Premium and on Professional Controversies, www.papers.ssrn.com.
 10. Young S.D., S.F. O'Byrne, EVA And Value-Based Management, McGraw-Hill, USA 2001.
 11. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu