BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Joanna
Tytuł
Problemy pomiaru majątku trwałego w przedsiębiorstwie
The Main Problems of a Company Fixed Assets' Measurement
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 225-235
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Wycena środków trwałych
Fixed assets, Fixed assets in enterprise, Valuation of fixed assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Różnorodność elementów wchodzących w skład majątku trwałego, złożona natura procesów zużycia fizycznego i moralnego, jakie wiążą się ze środkami trwałymi oraz zmienny charakter zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia przedmiotów gospodarczych, stanowią główną przyczynę trudności w pomiarze zasobów trwałych przedsiębiorstwa. Autorka przedstawiła wieloaspektowość środków trwałych i ich pomiaru w firmach.

In spite the methodology existed, the measurement of a company fixed assets is not easy process. There are many reasons of such situation, e.g.: diversity of fixed assets' components, complicated character of expenditure, changes in external and internal company's environment. The main aim of the article is to present some problems which occur when particular methods and indicators of fixed assets estimation are used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Goldman K., Odtwarzanie środków trwałych w polityce amortyzacyjnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 2. Iwin J., Niedzielski Z., Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 3. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 4. Janasz W., Zarządzanie kapitałem trwałym przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 5. Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, red. B. Lisieckaj-Zając, E. Walinska, J. Hryniuk, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 6. Korczyn A., Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, Wyd. Sigma, Skierniewice 2006.
 7. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 8. Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości (przykłady operatów szacunkowych), red. S. Zróbek, Educaterra, Olsztyn 2006.
 9. Nahotko S., Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, TONiK, Bydgoszcz 1998.
 10. Olchowicz I., Taczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 11. Prystupa M., Wycena mienia, Wyd. СІМ, Warszawa 2000.
 12. Rezerwy kapitału trwałego w Polsce, red. P. Glikman, Wyd. Key Text, Warszawa 2000.
 13. Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu