BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Magdalena (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy : the Role of the Stakeholders
CSR oraz dialog z interesariuszami - od teorii do praktycznych działań
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 216, s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze, Strategia przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders, Corporation strategies
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa angażują się w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) głównie dlatego, że mogą czerpać z takiego zaangażowania pewien rodzaj korzyści. Dodatkowo organizacje coraz częściej uwzględniają w swoich działaniach zaangażowanie interesariuszy jako ważny wkład w strategię biznesową organizacji oraz jako konieczną praktykę pozwalającą dokładnie identyfikować oczekiwania i odpowiadać na nie. Między przedsiębiorstwem a interesariuszami potrzebny jest zatem dialog, który pozwoli poznać te oczekiwania. Dlatego też celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, dlaczego interesariusze, są tak ważni dla organizacji biznesowych, jakie są ich oczekiwania i dlaczego należy prowadzić z nimi dialog? (abstrakt oryginalny)

There is a need for a dialogue between a company and stakeholders, which will allow to get to know these expectations. Therefore, the aim of this article is to attempt to answer the following questions: why are stakeholders so important for business organizations, what are their expectations and why a dialogue should be held with them? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J., 2009 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw [Corporate Social Responsibility], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Dulko, K., CSR a dialog z interesariuszami [CRS and Stakeholder Dialogue], http://www.moj-ogrodnik.pl/ekologia/CSR-a-dialog-z-interesariuszami-353-a/str0 [access: May 2011].
 3. Freeman, R.E., 1984 Strategic Management: a Stakeholders approach, Pitman Publishing Company, Boston.
 4. Hemmati, M., Dodds, F., Enayati, J., McHarry, J. 2002 Multi-stakeholder Processes for Governance and sustainability. Beyond Deadlock and conflict, Earthscan Publications Ltd, London.
 5. http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Raport_odpowiedzialny_biznes_w_Polsce_2010-1301645271.pdf [access: May 2011].
 6. http://www.aa1000.pl/standardy-aa1000 [access: 13.05.2011].
 7. http://www.csr-provident.pl/img/site/resources/files/interesariusze_okragly_stol.pdf [access: 13.05.2011]
 8. http://www.ib-sm.org/translation%20ch2%20stakeholderdialogue.pdf [access: 10.06.2011].
 9. http://www.kk.jgora.pl/TO/pobierz.php?id=2262&kod... [access: 20.05.2011].
 10. Kuraszko, I., Dialog z interesariuszami - czy to jest w ogóle możliwe? [Stakeholder Dialogue - Is it possible at all?], http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/bazawiedzy/publikacje/artykuly.html?id=2207 [access: May 2011].
 11. Laszlo, Ch., 2008 Firma zrównoważonego rozwoju [Sustainable Development Company], Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 12. Lavrence, A.T., Weber, J. 2008 Business & Society, Stakeholders, Ethics, Public Policy, McGrow-Hill, New York.
 13. Paliwoda-Matiolańska, A., 2009 Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem [Social Responsibility in the Process of Company Management], Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 14. Pedersen, E.R., 2006 Making Corporate Social Responsibility (CSR) Operable: how Companies Translate Stakeholder Dialogue into Practice, Business and Society Review.
 15. Stakeholder Dialogue, The WBCSD's approach to engagement 2010.
 16. Tokoro, N., 2007 Stakeholders and Corporate Social Responsibility (CSR): a New Perspective on the Structure of Relationships, Asian Business & Management.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu