BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin
Tytuł
Ocena celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i dotychczasowych efektów ich realizacji
Assessment of the Goals and Their Accomplishment Effects to Date for Special Economic Zones in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2009, nr 13, s. 19-32, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój gospodarczy, Rozwój przedsiębiorczości
Special economic zones, Economic development, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, oczekiwań związanych z funkcjonowaniem takich obszarów w naszym kraju oraz porównanie ich z faktycznie osiągniętymi korzyściami. (fragment tekstu)

Special economic zones have been created in Poland since 1995 and their main purpose is to attract foreign direct investments to the least developed regions. Such new investments should have a significant impact on the economic development of the Polish regions, by decreasing in unemployment and increasing the competitiveness of Polish economy. Despite of the evident success, which is a creation of over 140 000 new jobs, other, even more important goals haven't been accomplished. Special economic zones haven't been able to attract investors from high-tech industry sectors and services (in a large scale, of course). The second negative phenomenon is "privilege transfer" from zones located in regions to subzones created near large agglomerations on investors' request. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baj L., Kryzys przydusi inwestycje, "Gazeta Wyborcza" z 24.09.2008.
 2. Chojna J., Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
 3. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Uniwersytet Warszawski, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy/inwestycje%20zagraniczne%20dziemianowicz.pdf.
 4. Gryczka M., Rynki zorganizowane (formalne), w: Handel zagraniczny. Wybrane problemy, red. J. Dudziński, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2006.
 5. http://www.gddkia.gov.p1/article/drogi_i_mosty/autostrady//index.php7id_item_tr ee=b56050f 1573f8c 11484235dcb4a72260.
 6. http://www.paiz.gov.pl/index/?id=87db7e7138edb20aec02bb8ca2281 ddO.
 7. http://www.paiz.gov.pl/index/?id=abecl6f483abb4fl810ca029aadf8446.
 8. Masłowski A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług w Polsce, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
 9. Palka A., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski - bariery i możliwości wzrostu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008, s. 6, http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/INWESTYCJE+ZAGRANICZNE.
 10. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2007-2008. Raport roczny, red. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
 11. Specjalne strefy ekonomiczne -10 lat w Polsce. Stan prawny na kwiecień 2008, red. T. Galka, Raport PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 12. Zagoździńska I., Podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu