BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figiel Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Szromnik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
How Does Company Reputation Create Value? A Marketing Perspective
W jaki sposób reputacja przedsiębiorstwa tworzy wartość? Podejście marketingowe
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 883, s. 47-57, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Wizerunek przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Commercial enterprises, Company image, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nie jest do końca jasne, czy to reputacja przyczynia się do większych zysków udziałowców, czy większe zyski udziałowców poprawiają reputację przedsiębiorstwa handlowego. W artykule autorzy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób reputacja przedsiębiorstwa wpływa na trzy czynniki tworzenia wartości i przekłada się na planowane przepływy gotówki. Przedstawione w opracowaniu stwierdzenia nie powinny być traktowane jako definitywne, gdyż obarczone są elementem świadomej spekulacji. Opierają się one nie na empirycznych badaniach, lecz na studiach literaturowych badań przeprowadzonych w obszarze marek produktowych, marek korporacyjnych oraz reputacji przedsiębiorstwa. (abstrakt autora)

Since it is not clear whether the reputation of a corporation creates profits for stockholders or greater stockholder profits create the reputation, the paper attempts to answer the question of how corporate reputation influences value creation factors and increases discounted cash flows. The statements presented in this paper should be treated as conscious speculation more than as a definitive study. The theses are not based on empirical research but rather on the authors' reading of the literature on product and corporate brands and corporate reputation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J. B. (2001), Is the Resource-based View a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes., "Academy of Management Review", 26(1).
 2. Black A., Wright P., Bachman J., Davies J. (1998), In Search of Shareholder Value, London: Chapter 5 FT Pitman.
 3. Burnham T. (2005), Mean Markets and Lizard Brains, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 4. Copeland T., Keller T., Murrin J. (2000), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, New York: John Wiley & Sons.
 5. Dowling G. (2002), How Good Corporate Reputation Creates Corporate Value, "Corporate Reputation Review", 9(2).
 6. Doyle P. (2003), Marketing wartości, Warszawa: Felberg.
 7. Fombrum C. J., Van Riel C. B. M. (2004), Fame and Fortune, Upper Saddle River, NJ: FT Prentice-Hall.
 8. Keller K.L. (1998), Strategic Brand Management, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 9. Milgrom P., Roberts J. (1992), Economics, Organization & Management, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 10. Roberts P.W., Dowling G. R. (2002), Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance, "Strategic Management Journal", 23(12).
 11. Rossiter J., Percy L. (1997), Advertising Communications and Promotion Management, New York: McGraw Hill.
 12. Sabate J. M., Puente E. (2003), Empirical Analysis of the Relationship Between Corporate Reputation and Financial Performance: A Survey of the Literature, "Corporate Reputation Review", 6(2).
 13. Schultz M., Chernantony L. (2002), Corporate Branding, "Corporate Reputation Review", Special Issue, 5(2 and 3).
 14. Srivastava R. K., Shervani T. A., Fahey L. (1998), Market-based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis, "Journal of Marketing", 62(1).
 15. Uncles M. D., Dowling G. R., Hammond K. (2003), Customer Loyalty and Customer Loyalty Programs, "Journal of Consumer Marketing", 20(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu