BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Leszek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Ocena jakości kształcenia na specjalności : rachunkowość i controlling na podstawie badań ankietowych
The Evaluation of an Education Quality on the Accounting and Controlling Specialisation on the Based of a Survey Research
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 63, s. 7-22, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Controlling, Rachunkowość, Jakość kształcenia, Szkolnictwo wyższe
Questionnaire survey, Controlling, Accounting, Quality education, Higher education
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena jakości kształcenia na specjalności: rachunkowość i controlling (RiC) na studiach I stopnia (licencjackich) w Wyższej Szkole Menedżerskiej (WSM) w Warszawie oraz wskazanie czynników, które mogą wpływać na podjęcie decyzji o wyborze specjalności przez studenta. Podmiotem badań przeprowadzonych przez autora była specjalność w Wyższej Szkole Menedżerskiej, która została powołana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie w 1995 roku; uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną w tym roku 22 czerwca na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej; wtedy została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod nr 60. Obecnie w Wyższej Szkole Menedżerskiej kształci się około 15 tysięcy studentów w systemie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Uczelnia umożliwia studiowanie na 5 wydziałach: menedżerskim, prawa i administracji, nauk społecznych, informatyki stosowanej, oraz na zamiejscowym Wydziale Zarządzania w Ciechanowie. Uczelnia proponuje studentom 9 różnych kierunków nauczania z licznymi specjalnościami. (fragment tekstu)

The goal of this article is to present the method of evaluation of an education quality on the Accounting And Controlling specialization done in WSM in Warsaw on the grounds of the survey research of the students. The survey contained metrics (respondent's data) and the set of 20 questions. The questions covered three topics. The first one related to the aspects of a specialization choice, the second to the usefulness and topicality of the specialism courses, in the third one the students evaluated the lecturer's work. The outcome obtained during the research allow an articulation of the conclusion about a good quality of an education in the eyes of the students. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciekot K. 2007. Funkcje ewaluacji w zapewnieniu jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Wrocław, Wydaw. Politechnika Wrocławska, 25.
  2. Geryk M. 2007. Rynek uczelni niepublicznych. Warszawa, SGH, 68.
  3. Marketingowe zarządzanie szkołą. 2006. Red. Nowaczyk, P. Lisiecki. Poznań, Wyższa Szkoła Bankowa, 180-198.
  4. Okoń W. 1992. Słownik pedagogiczny. Warszawa, PWN, 101.
  5. Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym - aspekty praktyczne. 2007. Red. D. Wosik. Poznań, AE w Poznaniu, 35-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu