BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaspars-Wieloch Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie raportów Solvera do zarządzania czasem projektu
Application of Solver Reports for the Time Project Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 221, s. 34-48, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Zarządzanie projektem, Studium przypadku, Metody sieciowe, Badania operacyjne
Econometrics, Project management, Case study, Network methods, Operations research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W środowisku zarówno naukowo-dydaktycznym, jak i praktycznym czasowe aspekty przedsięwzięcia są najczęściej analizowane na podstawie wykresów Gantta lub modeli sieciowych. Natomiast - zdaniem autorki - właśnie w obszarze zarządzania czasem projektu narzędzie w postaci dodatku Solver w MS Excel, wraz z generowanymi przez niego trzema raportami, jest przez wspomniane środowiska zupełnie niedoceniane. W raportach Solvera znajduje się bowiem więcej informacji niż te, które można odczytać z wykresu Gantta czy też modelu sieciowego. W pracy zaprezentowano studium przypadku i omówiono na jego przykładzie korzyści wynikające ze stosowania raportów Solvera do zarządzania czasem projektu. (abstrakt oryginalny)

The time aspects of the project are usually analyzed by means of Gantt charts or networks. Such an attitude is characteristic of scientists, academic teachers and practitioners as well. Meanwhile, the author of this article states that in the field of time project management the Excel Solver tool with its reports is totally underestimated by theoreticians and project managers. The reports mentioned include more parameters than can be found on Gantt charts or network models. The author discusses on the basis of a case study the advantages of using the Solver reports in the time project management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bladowski, S., 1970, Metody sieciowe w planowaniu i organizacji pracy, PWE, Warszawa.
 2. Bourg, D., 2006, Excel Scientific and Engineering Cookbook, Helion.
 3. Duncan, W.R., 1996, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Four Campus Boulevard.
 4. Gaspars-Wieloch, H., 2008, Analiza sieciowa przedsięwzięć, w: Sikora, W. (red.), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Gaspars-Wieloch, H., 2010, Sieciowe planowanie projektu, w: Brzęczek, T., Gaspars-Wieloch, H., Godziszewski, B. (red.), Podstawy badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 6. Griffin, R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Gruszczyński, M., Kuszewski, T., Podgórska, M., 2009, Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Guzik, B., 2009, Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Kopańska-Bródka, D., 1998, Wprowadzenie do badań operacyjnych, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 10. Kukuła, K., Jędrzejczyk, Z., Skrzypek, J., Walkosz, A. (red.), 1996, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. McFedries, P., 2010, Formulas and Functions: Microsoft Excel 2010 (MrExcel Library), Pearson Education, Inc.
 12. Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R., 1997, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 13. Trzaskalik, T., 2008, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, wyd. 2 zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Volcok, V., 2004, Project Management: Systems Approach, Wyższa Szkoła Zarządzania, Białystok.
 15. Węgrzyn, J., 2010, Elementy badań operacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu