BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florkiewicz Mariusz
Tytuł
Zarządzanie jakością w komercyjnej placówce ochrony zdrowia
Quality management in commercial health center
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2012, nr 4, s. 60-67, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Jakość usług medycznych, Kontrakty długoterminowe, Placówki służby zdrowia
Quality management, Quality of medical services, Long-term contracts, Medical facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawę zapewnienia wysokiej jakości usług zdrowotnych stanowi rozbudowany system certyfikacji. Z jednej strony powinien się on przejawiać powszechnym wymogiem akredytacji podmiotów świadczących usługi zdrowotne, a z drugiej - koniecznością ubiegania się o kontrakty długofalowe z płatnikami instytucjonalnymi. Autor omawia różne systemy certyfikacji i analizuje możliwość ich zastosowania w placówkach ochrony zdrowia. Podkreśla, że certyfikacja - niezależnie od wybranego systemu - powinna wiązać się ze stałym poszukiwaniem metod podnoszenia jakości dla pacjenta, a zwłaszcza poszukiwaniem i wdrażaniem pozytywnych wzorców szczególnie wysokiej jakości. (abstrakt oryginalny)

The basis for securing high quality health services is an extensive system of certification. On one hand, it should means a general requirement for accreditation of health care providers, on the other hand - the need to apply for long-term contracts with institutional purchasers. The author discusses various certification schemes and analyzes their applicability in health centers. Emphasizes that certification, regardless of the system, should be associated with a constant search for ways to improve the quality of the patient, especially the search for positive high quality models, and their implementation particularly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bochenek A., 7 narzędzi TQC, http://mfiles.ae.krakow.pl/pl/index.php/7_narz%C4%99dzi_TQC.
  2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005.
  3. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2005.
  4. Opolski K., Waśniewski K., Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2011.
  5. Wawak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Onepress, Gliwice 2007.
  6. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Onepress, Gliwice 2006.
  7. Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, K. Perechuda, M. Kowalewski (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu