BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tworek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Valouch Petr (Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic)
Tytuł
The Condition of the Construction Industry in Poland and Czech Republic under the Financial Crisis : selected issues
Sytuacja budownictwa w Polsce i Czechach w warunkach finansowego kryzysu : wybrane zagadnienia
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 74, s. 27-44, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Budownictwo
Financial crisis, Construction sector
Uwagi
streszcz. w jęz. pol.
Kraj/Region
Polska, Czechy
Poland, Czech Republic
Abstrakt
Światowy kryzys finansowy objął również Polskę i Czechy. W szczególności w obu tych krajach dotknął on przemysł, w tym budownictwo. Wielu uczestników rynku inwestycyjno-budowlanego bardzo silnie odczuwa skutki panującego obecnie kryzysu. Przede wszystkim mniejszy zysk netto osiągany przez polskie i czeskie przedsiębiorstwa budowlane jest bezpośrednim skutkiem spadku przychodów ze sprzedaży z tytułu zrealizowanej przez te podmioty produkcji budowlano-montażowej w ostatnim okresie. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasadniczych kwestii z tym związanych. (abstrakt oryginalny)

[This article] aims, in particular, to discuss the impact of the global financial crisis on the condition of the Polish and Czech construction industries. The authors focus here on the condition of construction companies in both countries, i.e. the basic participants in an investment and construction process, which are forced to operate in the period of a deep economic recession. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczuk D. J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie. Poltext, Warszawa 2006, p. 46
 2. Bolkowska Z., Prowzrostowy wpływ budownictwa infrastrukturalnego w okresie dekoniunktury, p. 2, http://www.kongresbudownictwa.pl
 3. Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R. (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime. C.H. Beck, Warszawa 2009, p. 143-214
 4. Dvořák P. Problém fiskalizace nákladů finanční krizi. International Scientific Conference European Financial Systems 2009. Masarykova Univerzita, Brno, 25th-26th June 2010, p. 122
 5. Główka G., Funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych w warunkach kryzysu na rynku nieruchomości. W: Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie. Red. M.J. Nowak, T. Skotarczak. CeDeWu, Warszawa 2010, p. 85
 6. Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys. Difin, Warszawa 2009, p. 179
 7. Kalinowski M. (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu. CeDeWu, Warszawa 2009, pp. 201-202
 8. Kutera M, Surdykowska S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych. Difin, Warszawa 2009, pp. 34-35
 9. Latoszek E., Działania MFW na rzecz stabilizowania międzynarodowych finansów. W: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, p. 45
 10. Małecki W. (red.),Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka. Wizja Press & IT, Warszawa 2009, p. 95
 11. Masikiewicz P. (red.), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, p. 154
 12. Polouček S., Financial Crisis - is there a different approach in the U.S.A. and Europe? In: Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking. Edited by D. Stavárek and P. Vodová. October 2009, p. 163
 13. Simon H., 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Difin, Warszawa 2009, p. 15
 14. Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, p. 9
 15. Tworek P., Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, p. 83
 16. Tworek P., Selected Aspects of Risk Management in Construction Enterprises. Ekonomická Univerzita v Bratislave. 10th International Scientific Conference of Finance Department, "Finance and Risk" 24th-25th November 2008, Vydavatel'stvo EKONOM, Bratislava 2009, p. 641
 17. Tworek P., The Economic Crisis in the Czech Republic and Poland: A case of the Construction Industry and the Real Estate Market. International Scientific Conference European Financial Systems 2010. Masarykova Univerzita, Brno, 27th-28th May 2010, p. 81
 18. Valová I., Finančni krize a její dopad na regulaci. Internationl Scientific Conference European Financial Systems 2010. Masarykova Univerzita, Brno, 27-28 May 2010, p. 186
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu