BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szablewski Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Value Based Management
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2006, nr 1, s. 11-21, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Gospodarka rynkowa, Rynek dóbr konsumpcyjnych, Rynek usług
Value Based Management (VBM), Market economy, Consumer goods market, Services market
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management) to współczesny, dominujący sposób zarządzania stosowany w wiodących spółkach kapitałowych na wszystkich kontynentach. Na jego rozpowszechnienie się wpłynął wzrost roli inwestorów instytucjonalnych we własności spółek w połączeniu z ekspansją rynków kapitałowych i rynku prywatnego. Zmusiło to menedżerów do rozumowania w kategoriach wartości i wyceny spółek przez rynek kapitałowy. Mija właśnie 20 lat od wydania przez A. Rappaporta pracy Creating Shareholder Value, w której została po raz pierwszy zaprezentowana spójna koncepcja kreowania wartości spółki dla jej właścicieli, wykazane słabości księgowych metod oceny osiągnięć spółek, określone finansowe generatory wartości oraz powiązania systemu motywowania menedżerów z kreowaniem wartości dla akcjonariuszy. Następne pokolenia legendarnych już dziś menedżerów i naukowców rozwijały i wzbogacały ten nowy sposób zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule, autor prezentuje wybrane elementy koncepcji VBM. Przypomina jednocześnie istotne etapy rozwoju jej podstaw teoretycznych, co pozwala lepiej zrozumieć jej istotę i skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla dobra akcjonariuszy. (abstrakt oryginalny)

Value Based Management constitutes a contemporary, prevailing management method when it comes to leading capital companies on all continents. Its ever wider implementation was facilitated by an increased role of institutional in the corporate ownership structure, coupled with the expansion of capital and private markets. It prompted the managers to think in terms of value and a company's value as determined by the capital market. It has been 20 years since the publication of A. Rappaport's Creating Shareholder Value, in which a cohesive concept of creating share-holder value was presented for the first time. It also revealed the weakness behind accounting methods used for the assessment of a com-pany's performance, determined financial value generators, as well as pointed to the relationship between the system for manager motivation and process of creating shareholder value. The subsequent generations of legendary managers and scientists have developed and enriched this new system of company management. In the article, the author presents selected elements of VBM concept and, at the same time, mentions the most important stages in the development of its theoretical foundations, which gives us a better understanding of its essence and efficiency in the process of a company's management for the benefit of the shareholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruner, R.F, Eaker, M.R., Freeman, R.E., Spekman, R.E. Teisberg, E.O., Venkataraman, MBA kompendium. Nowatorska teoria i praktyka biznesu prosto z najbardziej prestiżowych kursów MBA, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 2. Certo, S.C., Modem Management. Adding Digital, Focus 2003, Pearson Education International.
 3. Damodaran, A., Applied Corporate Finance, 2. Edition, John Wiley & Sons, New York 2005.
 4. Drucker, P.F., Myśli przewodnie Druckera, MTBiznes, Warszawa 2002.
 5. Herman, A., Znaczenie wiedzy w kreowaniu wartości firmy, w Współczesne źródła wartości przedsiębiorstw, (red.) B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 6. Johnson, R.W., Try Reality, 1935.
 7. Kaplan, R.S.; Norton, D.P., Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 8. Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. McKinsey & Company, John Wiley & Sons, Hobokon, New Jersey.
 9. Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora (red. M. Panfil, A. Szablewski), Poltext, Warszawa 2006.
 10. Rapapport, A., Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1986.
 11. Steward, G.B., Mistrzowie opłacalnego wzrostu, Harvard Business Rewiew Polska, marzec, 2005, s. 103-107.
 12. Stewart, G.B.III, The Quest for Value. The EVA Management Guide, HarperBusiness, New York 1991.
 13. Walton,S., Huey, J., Made in America, New York, Doubleday 1992.
 14. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, (red.) B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu