BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Igliński Hubert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a konkurencyjność miast
Mitigation of Traffic Congestion and Cities' Competetivness
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 156, s. 108-126, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Miasto, Konkurencyjność, Rozwój miasta, Funkcje miasta, Bariery rozwojowe
Transport, City, Competitiveness, City development, Town function, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Miasta od zawsze pełniły rolę centrów rozwoju gospodarczego, społeczno-kulturowego oraz politycznego. Jednak dopiero w XX wieku nastąpiła prawdziwa eksplozja procesów urbanizacyjnych, obejmująca wszystkie bez mała zakątki świata. W tak znacznych skupiskach ludzi, dzięki zachodzącej ciągle obromnej liczbie procesów, dochodzi do powstania dodatnich efektów synergicznych, dzięki czemu miasta stają sięprawdziwymi akceleratorami rozwoju, coraz silniej oddziałującymi na otaczające je regiony, a nawet całe kraje. Kolejnym procesem zachodzącym coraz szybciej w ostatnim czasie, jest zmina płaszczyzn konkurowania pomiędzy miastami. Największe ośrodki miejskie, przenoszą się na wyższy, globalny poziom konkurowania. Równocześnie ich coraz większa liczba (niekoniecznie idąca w parze z największą liczbą ludności) staje się tzw. miastami światowymi, konkurując i kooperując równocześnie z wieloma zagranicznymi ośrodkami miejskimi. (fragment tekstu)

Cities have always been centers of economic, social, cultural and political development. But only in the twentieth century there had been an explosion of worldwide urbanization. Not only the number of cities is growing, but also individual cities are becoming larger. All cities, regardless of their size, face similar problems, and their development is hampered by the presence of various obstacles: the socio-demographic, infrastructure, spatial, structural, economic, natural and technical. Nowadays traffic congestion is listed as one of the most important and common obstacles. The presence of traffic congestion gives rise to a number of costs and negative effects, which the author presents in detail. The level of congestion and the costs generated by it determine the quality of life in the city. Therefore the cities where congestion level is the highest are no longer competitive. The author identifies a number of tools designed to mitigate traffic congestion in the city. However, it is important to select the tools not only to take into account the specificity of the city, but also the idea of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altshuler, A., The Urban Transportation Problem, MIT 1979, s. 317, za: M. Ciesielski, Koszty kongestii transportowej w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1986.
 2. Bariery modernizacji i rozwoju miast. Identyfikacja i pokonywanie, A. Geissler, red., Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 1998.
 3. Brol, R., Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 4. Bury, P., Markowski, T., Regulski, J., Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 5. Czomik, M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 6. Ekonomika zarządzania miastem, R. Brol, red., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 7. Igliński, H., Estymacja wybranych kosztów kongestii transportowej w Poznaniu, w: Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast, VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego, Kaczmarek M., Krych A., red., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Poznań-Rosnówko 2009.
 8. Igliński, H., Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia, Transport Miejski i Regionalny 2009, nr 3.
 9. Komorowski, I, Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacko-nalizacji miast polskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ZN Seria II, z. 157, Poznań 2000.
 10. Speed Management, OECD, ECMT, Paris 2006.
 11. Szołtysek, J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 12. Szołtysek, J., Zarządzanie kongestią w miastach, Transport Miejski i Regionalny 2008, nr 6.
 13. Traffic Congestion and Reliability. Trends and Advanced Strategies for Congestion Mitigation, Final Report, Cambridge Systematics, Inc., Texas Transportation Institute 2005.
 14. Wachs, M., Fighting Traffic Congestion with Information Technology, "Issues in Science and Technology", Online Edition, http://www.issues.Org/19.l/wachs.htm [dostęp: 25.11.2009].
 15. World Urbanization Prospects. The 2007 Revision, United Nations, New York 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu