BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siłka Piotr (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Typologia miast ze względu na potencjał innowacyjny
Typology of Cities Based on Innovation Potential
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2012, nr 19, s. 61-73, rys., bibliogr. 6 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych = Effect of Innovativeness on the Economic Changes in Spatial Systems
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Miasto, Wizerunek miasta, Innowacyjność
Innovation potential, City, City image, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematyka innowacyjności bardzo zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, zarówno w dyskusjach naukowych jak i w praktyce, gdzie pojęcie innowacji stało się kluczowym zagadnieniem wykorzystywanym w rozwoju podmiotów gospodarczych. Popularność tej tematyki przyczyniła się jednak do wieloznaczności wielu podstawowych pojęć oraz trudności w wyłonieniu jednolitej metodologii badań. Syntetyczny opis kolejno tworzonych modeli procesu innowacyjnego przedstawiają D. Marinova i J. Philimore (2003). Obecnie najbardziej rozpowszechniony w Polsce jest model środowiska innowacyjnego rozumianego jako szczególnie złożona infrastruktura badawcza, kulturowa i instytucjonalna, która sprzyja dynamizowaniu i pojawianiu się innowacji (Markowski 2005). Na bazie kolejnych modeli powstała koncepcja systemów innowacyjnych, w ramach której funkcjonuje pojęcie potencjału innowacyjnego, będącego głównym przedmiotem badania w prezentowanym artykule. Niniejsze opracowanie jest z jednej strony próbą szerszej analizy potencjału innowacyjnego (wzbogaconej o nie analizowane dotychczas czynniki), a z drugiej zbadania tego zagadnienia na niższym poziomie agregacji przestrzennej (miasta na prawach powiatu), co dotychczas nie miało miejsca. (fragment tekstu)

The article is an attempt of a detailed analysis of the innovation potential for 65 cities with county rights in the years 2000, 2004, and 2008. For this purpose, the variables were gathered from over twenty six different sources. On the basis of principal components analysis, an analysis of the innovative potential structure was carried out. The typology uses two principal components, reflecting the basic division in the structure of the innovative potential of the analyzed cities. In the results four types are presented, assigned to cities surveyed in different years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H., 2009, Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław.
  2. Guzik R., 2004, Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce, [w:] M. Górzyński, R. Woodward (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne 2, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, s. 33-36.
  3. Marinova D., Philimore J., 2003, Models of innovation, [w:] L.V. Shavinina (red.), The International Handbook on Innovation, Oxford, Elsvier, s. 44-53.
  4. Markowski T., 2005, Współczesne uwarunkowania polityki innowacyjnej w regionach, [w:] F. Kuźnik (red.), Studia regionalne w Polsce, Wyższa Akademia Ekonomiczna, Katowice.
  5. Strahl D., 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Zeliaś A. (red.), 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu