BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszczak Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Twórczość z perspektywy psychologii poznawczej
Creativity from the Perspective of the Cognitive Psychology
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 30-39
Tytuł własny numeru
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Kreatywność, Zasoby ludzkie, Psychologia
Creativity, Human resources, Psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba ukazania, jak zmieniało sie rozumienie twórczości oraz jakie psychologiczne procesy w niej uczestniczą. Przyjęto założenie, iż twórczość (kreatywność) jest cechą właściwą wszystkim ludziom, lecz w różnym stopniu oraz że największy udział w aktywności twórczej mają składniki i procesy poznawcze. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że każdy pracownik dysponuje okreslonym potencjałem intelektualnym oraz twórczym. potencjał ten - jeśli zostanie zidentyfikowany i będzie właściwie rozwijany - przyczyni się do podwyższenia wartości kapitału ludzkiego oraz zwiększenia konkurencyjności organizacji. (fragment tekstu)

The article shows the importance of cognitive processes in the human creative activity. It has beenshown that creativity, often attributed to only a distinguished minds, is a feature that every man, but to varying degrees and scope, as well as the fact that it can be shaped and driven. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kubiak Z., Metodologia Greków i Rzymian. Świat Książki, Warszawa 1999, s. 145-148
 2. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. PWN, Warszawa 1975, s. 295-299
 3. Sternberg R.J., Lubart T.I., Investing in Creativity. ,,American Psychologist" 1996, No 51, s. 679.
 4. Sawyer R.K., Explaining creativity. The science of human innovation. Oxford University Press, New York 2006, s. 18
 5. Kretschmer E., Ludzie genialni. Wydawnictwo J. Przeworskiego, Warszawa 1938
 6. Lombroso C., Geniusz i obłąkanie. PWN, Warszawa 1987
 7. Jaspers K., Strindberg i Van Gogh. Próba analizy patograficznej z porównawczym przywołaniem Swedenborga i Holderlina. Wydawnictwo K R, Warszawa 2006
 8. Mrożek S., Baltazar. Autobiografia. Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warszawa 2006, s. 9.
 9. Laplanche J., Pontalis J.B., Słownik psychoanalizy. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 245, 257, 347.
 10. Freud Z., Objaśnianie marzeń sennych. Wydawnictwo K R, Warszawa 1996
 11. Freud Z., Moje życie i psychoanaliza. Agencja Wydawnicza Sfinks, Warszawa 1991, s. 75.
 12. Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 13. Jung C.G., Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
 14. Ricoeur P., O interpretacji. Esej o Freudzie. Wydawnictwo K R, Warszawa 2008, s. 23.
 15. Freud Z., Wstęp do psychoanalizy. Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 334-335.
 16. Nęcka E., Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 42-43.
 17. Weisberg R.W., Creativity. Understanding innovation in problem solving, science, invention, and the arts. John Wiley & Sons, New Jersey 2006, s. 93-94.
 18. Olton R.M., Experimental studies of incubation: Searching for the elusive. ,,Journal of Creative Behavior" 1979, No. 13, s. 9-22, za R.W. Weisberg, Creativity. Understanding innovation in problem solving, science, invention, and the arts. John Wiley & Sons, New Jersey 2006, s. 422, 426, 433.
 19. Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 72.
 20. Nęcka E., Sowa J., Człowiek - umysł - maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji. Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 167.
 21. Guilford J.P., Natura inteligencji człowieka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 278.
 22. Kozielecki J., Myślenie i rozwiązywanie problemów. W: Psychologia ogólna. Percepcja, myślenie, decyzje. Red. T. Tomaszewski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 151.
 23. Łukaszewski W., Psychologiczne koncepcje człowieka. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1. Podstawy psychologii. Red. J. Strelau. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 79.
 24. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 190.
 25. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. PWN, Warszawa 1987
 26. Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Wydawnictwo Żak, Warszawa 2001.
 27. Popek S., Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANHI. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 28. Dobrołowicz: Psychika i bariery. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu