BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdziarski Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Elita wewnętrznego kręgu i centralne firmy : wyniki badań relacji przez rady nadzorcze w polskich spółkach giełdowych
The Inner Circle Elite and Central Companies. Research on Interlocking Directorates in Companies Listed at Warsaw Stock Exchange
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2012, nr 1, s. 23-39, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Spółki, Relacje organizacyjne, Rada nadzorcza spółki, Analiza sieciowa
Companies, Organizational relationships, Supervisory board of the company, Network analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został przedstawiony przegląd badań relacji przez rady nadzorcze oraz prezentacja wyników badań centralności w sieci relacji występujących między firmami notowanymi na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Badanie jest zakorzenione w metodologii analizy sieci społecznych, która jest częścią paradygmatu strukturalnego. Po przedstawieniu założeń tego paradygmatu opisane jest zagadnienie pomiaru centralności. Wspólny udział w radzie nadzorczej zapewnia regularny kontakt w stosunkowo niewielkim gronie osób, co sprzyja budowaniu trwałych i silnych relacji. Przedmiot działania zarządów i rad nadzorczych firm dotyczy spraw o strategicznym znaczeniu dla organizacji. Analiza empiryczna i przegląd literatury pozwalają odpowiedzieć na dwa istotne pytania: 1. Które firmy są najbardziej centralne w analizowanej sieci relacji? 2. Czym różni się zaobserwowana w Polsce sieć relacji przez rady nadzorcze od badanych w krajach o dłuższej tradycji instytucjonalnej? W ostatniej części artykułu przedstawione są wnioski z prowadzonych badań i rekomendacje praktyczne. (abstrakt oryginalny)

The article presents the review of research on interlocking directorates. Further the research on centrality in the network of interlocking directorates of companies listed at The Warsaw Stock Exchange is presented. The research is grounded in structural paradigm of social research. After presenting of the structural paradigm the concept of centrality and its measurement is introduced within social network analysis methodology. Joint seats at a board enables regular contacts in small group of people that promotes tight and durable relationships among their members. Boards and their members deal with issues of strategic importance for a company. Two areas of inquiry in this paper are: identification of most central firms in the network of relationships through interlocks at Warsaw Stock Exchange, and the characteristic of observed network in comparison to studies from countries with longer institutional history of capital markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batagelj V., Mrvar A., Pajek - Program for Large Network Analysis, 1996.
 2. Borgatti S., Centrality and network flow, "Social Networks" 2005, No. 27, s. 55-71.
 3. Brandeis L., Other people's money: And how the bankers use it, Frederick A. Stokes, New York 1914.
 4. Burt R., Structural holes: The social structure of competition, MA: Harvard University Press, Cambridge 1992.
 5. Davis G., Agents without principles? The spread of the poison pill through the intercorporate network, "Administrative Science Quarterly" 1991, No. 36, s. 583-613.
 6. Davis G., Greve H., Corporate elite networks and governance changes in the 1980's, "American Journal of Sociology" 1997, No. 103, s. 1-37.
 7. Freeman L.C., Centrality in social networks: I. conceptual clarification, "Social Networks" 1979, No. 1, s. 215-239.
 8. Gero B., Vedres B., 1998, www.ceu.hu. http://www/personal.ceu.hu/staff/Balazs_Veders/papers/comrade1.html, [11.05.2009].
 9. Heemskerk E.M., Decline of the Corporate Community, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007.
 10. Heemskerk E., Schnyder G., Small states, international pressuress, and interlocking directorates: the cases of Switzerland and the Netherlands, "European Management Journal" 2008, No. 5 (1), s. 41-55.
 11. Mizruchi M., What do interloks do? An Analysis, Critique, and Assesment of Research on Interlocking Directorates, "Annual Sociological Review" 1996, No. 22, s. 271-298.
 12. Mizruchi M., Who controls whom?, "Academy of Management Review" 1983, No. 8, s. 426-435.
 13. North D.C., Instiitutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 14. Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, The Belknap Press of Harvard University Press, Harvard 1982.
 15. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa 2010.
 16. Peng M., Au K.Y., Wang D.Y.L., Interlocking directorates as corporate governance in third world multinationals: Theory and evidence from Thailand, "Asia Pacific Journal of Management" 2001, s. 161-181.
 17. Ratcliff R., Banks and corporate lending: an analysis of the internal structure of capitalist class on the lending behavior of banks, "American Sociological Review" 1980, No. 45, s. 553-570.
 18. Rinaldi A., Vasta M., The structure of Italian caitalism, 1952-1972: new evidence using the interlock directorates technique, Companies-Owners-Employyes, Helsinki 2002.
 19. Rocha J., Interlocking Directorates and the Mexican Economic Elite. Financial and Sociological Considerations. Sunbelt Abstracts, ISNA, San Diego 2009.
 20. Scott J., Networks of Corporate Power: A Comparative Assesment, "Annual Review of Sociology" 1991, No. 17, s. 181-203.
 21. Sinani E., Stafsudd A., Thomsen S.C.E., Randoy T., Corpoarate governance in Skandinavia: comparing networks and formal institutions, "European Management Review" 2008, No. 5 (1), s. 27-41.
 22. Singh H., Harianto F., Management-board relationships, takeover risks, and the adoption of golden parachutes, "Academy of Management Journal" 1989, No. 32, s. 7-24.
 23. Wasserman S., Faust K., Social Networks Analysis: Methods and applications. Structural analysis in the social sciences, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 24. Wellman B., Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance, [w:] S.W. Berkowitz (ed.), Social structures: A Network Approach, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 25. Wierzbiński J., Badanie zaufania do organizacji. Problemy metodologiczne, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu