BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basińska Anita (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), Łuczak Mikołaj Jacek (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
Tytuł
Wolontariat akcyjny : problemy zarządzania i organizacji pracy
The Action Volunteering : Problems of Management and Work Organization
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2012, nr 1, s. 41-51, bibliogr. 11 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Wolontariat, Zarządzanie, Organizacja pracy
Volunteering, Management, Work organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszona została problematyka zarządzania wolontariatem akcyjnym angażowanym podczas organizacji wielkich imprez kulturalnych i sportowych. Wnioski i opracowane rekomendacje są wynikiem analizy materiału zebranego w ramach badań przeprowadzonych w trzech miastach: Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. W artykule przedstawiono propozycję odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany można by wprowadzić w procesie zarządzania pracą wolontariuszy, aby praca ta była efektywna, a sami wolontariusze chętnie angażowali się w powierzane im zadania i nie rezygnowali z aktywności wolontariackiej. Zawarte w tekście propozycje rekomendacji dla organizatorów imprez mających zamiar korzystać z pomocy wolontariuszy dotyczą najistotniejszych elementów procesu zarządzania, a mianowicie: rekrutacji, podziału zadań pomiędzy wolontariuszami, komunikacji i motywowania do pracy. (abstrakt oryginalny)

This article is about the problems of management and work organization of the action volunteering at big cultural and sporting events. Conclusions and recommendations are the result of analysis of data collected in three cities: Gdansk, Poznan and Wroclaw. In this paper we put a question about possibilities of changes in a process of management of volunteer work. One of the most important issue is to do volunteers work more effective (among others the volunteers will be very committed to these job and will not resign from volunteer activity as well). Proposals of recommendations to event organizers who employ volunteers concern the most important elements of management process: recruitment, division of tasks between the volunteers, training, communication and motivation to work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brewis G., Hill M., Stewens D., Valuing Volunteer Management Skills, Institute for Volunteering Research 2010, http://www.skills-thirdsector.org.uk/documents/Skills_report_final.pdf.
 2. CBOS, Aktywność społeczna Polaków - poziom zaangażowania i motywacje, 2011, www.cbos.pl
 3. Cuskelly G., Taylor T., Hoyl R., Darcy S., Volunteer Management Practices and Volunteer Retention: A Human Resources Management Approach, "Sport Management Review" 2006, nr 9.
 4. Dutta-Bergman M.J., Describing Volunteerism: The Theory of Unified Responsibility, "Journal of Public Relations Research" 2004, nr 76 (4).
 5. Doing Good Well. Engaging Ad Hoc Volunteers: A Guide for Non-profit Organizations, National Volunteer & Philanthropy Centre 2008, http://www.dobrovolnictvo.sk/_subory/Engaging_Adhoc_Volunteers.pdf.
 6. Farrell J., Jonsthon M., Twynam D., Volunteer Motivation, Satisfaction and Management at an Elite Sporting Competition, "Journal of Sport Management" 1998, nr 12.
 7. Govekar P., Govekar M., Volunteer recruitment, retention, development, [w:] A. Sargeant, W. Wymer (red.), The Routledge Companion to Nonprofit Marketing, London and New York 2008.
 8. Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia i 1%, 2010, http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/zaangazowanie2010.pdf.
 9. Samu S., Wymer W., Volunteer Service as Symbolic Consumption: Gender and Occupational Differences in Volunteering, "Journal of Marketing" 2002, nr 757.
 10. Sztompka P., Zaufanie, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2007.
 11. Unstead-Joss R., An analysis of volunteer motivation: implications for international development, "The Journal of the Institute for Volunteering Research" 2008, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu