BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników
Human Resource Management Architecture Supporting the Creativity of Employees
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 62-70
Tytuł własny numeru
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kreatywność, Dobór pracowników
Human Resources Management (HRM), Creativity, Employees' recruitment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się wyraźne zainteresowanie ,,kreatywnością" zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i praktyki gospodarczej.W terminie tym upatruje się skuteczniejszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania codziennych problemów pojawiających sie w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej czy jakiejkolwiek pracy zawodowej, jak również generowania nowych pomysłów związanych z usprawnieniem obecnie realizowanych procesów na wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego Poruszając kwestie kreatywności na poziomie organizacji, nie sposób pominąć zatrudnionych w nich pracowników, którzy dzięki swoim umiejętnością, wiedzy czy doświadczeniu są zarówno kreatorem, jak i nosnikiem nowych pomysłów czy projektów. Wzrasta więc rola zarządzania zasobami wśród zatrudnionych pracowników, co z kolei przekłada sie na wzrost kreatywności całej organizacji. Mając na uwadze powyższe związki, celem opracowania jest analiza związków pomiędzy architekturą zarządzania zasobami ludzkimi a kreatywnością pracowników. (fragment tekstu)

The article presents contemporary view on creativity and the implications for human resource management. It presents the elements of human resource management architecture to support creativity of employees, with particular emphasis on the process approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Lipka A., Król M., Winnicka-Wejs A., Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu. Difin, Warszawa 2011, s. 23-24.
 2. Jerzyk E., Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 3. Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2004, s. 9.
 4. Schmidt K.J., ABC kreatywności. Difin, Warszawa 2010, s. 10.
 5. Sloane P., Twórcze myślenie w zarządzaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańska 2005, s. 17.
 6. Nęcka E., TRoP... twórcze rozwiązywanie problemów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1994, s. 19.
 7. Brzeziński M., Inżynieria kreatywnej organizacji. ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 8, s. 45.
 8. Wright P.M., McMahan G.C., McWilliams A., Human resources and sustained competitive advantage: A resource-based perspective. ,,International Journal of Human Resource Management" 1994, Vol. 5, No. 2.
 9. Lado A.A., Wilson M.C., Humanresource systems and sustained competitive advantage: a competency-based perspective. ,, Academy of Management Review" 1994, Vol. 19, No. 4.
 10. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage. ,, Journal of Management" 1991, Vol 17.
 11. Becker B., Gerhart B., The impact of human resource management on organizational performance: progres and prospects. ,,Academy of Management Journal" 1996, Vol. 39, No 4, s. 786.
 12. Kasturi P., Orlov A.G., Roufagalas J., HRM systems architecture and firm performance: evidence from SMEs in developing country. ,,International Journal of Commerce & Management" 2006, Vol. 16, No. 3/4, s. 179.
 13. Choudhury J., Mishra B.B., Role of HR architecture on intellectual capital. ,,Vision" 2010, Vol. 14, No. 1/2.
 14. Pocztowski A., Efektywność architektury funkcji hr w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy. W: Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim. Red. P. Bohodziewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 41.
 15. Jimenez-Jimenez D., Sanz-Valle R., Could HRM support organizational innovation? ,,The International Journal of Human Resource Management", July 2008, Vol. 19, No. 7.
 16. Laursen K., Foss N.J., New human resource management practices, complementarities and the impact on innovation performance. ,,Coambridge Journal of Economics" 2003, Vol 27.
 17. Shipton H., Fay D., West M., Patterson M., Birdi K., Managing people to promote innovation. ,,Creativity and Innovation Journal" 2005, Vol. 14, No. 2.
 18. Kopertyńska M.W., Oddziaływanie elementami procesu kadrowego na innowacyjne postawy pracowników. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, nr 1045.
 19. Torr G., Zarządzanie kreatywnymi pracownikami. Oficyna a Wolters Kluwers business, Warszawa 2011, s. 82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu