BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mistrzak Anna (Urząd Statystyczny w Gdańsku), Mathea Ewa (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Tytuł
Badanie Wejście młodych ludzi na rynek pracy w II kwartale 2009 r. : wybrane zagadnienia
LFS ad Hoc Module Entry of Young People into the Labour Market : Selected Issues
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 2/3, s. 165-176, rys., tabl., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Rynek pracy, Kształcenie zawodowe, Badania ankietowe
Youth, Labour market, Vocational training, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badania modułowego "Wejście młodych ludzi na rynek pracy" zrealizowanego w Polsce oraz daje pogląd na sposób wyboru i aktualizacji operatu do tego badania. Podstawę sporządzenia operatu do tego, jak i innych badań społecznych, stanowi rejestr TERYT. Rejestr ten pozwala na spełnienie warunku kompletności i aktualności operatu oraz gwarantuje identyfikowalność jednostek. Badanie modułowe, zwane także uzupełniającym bądź badaniem ad hoc, przeprowadzone zostało przez Główny Urząd Statystyczny w II kwartale 2009 roku. W efekcie uzyskano bardziej dogłębną niż w badaniu podstawowym charakterystykę sytuacji osób młodych na rynku pracy. O ile Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności dostarcza kompleksowych danych o sytuacji na rynku pracy poszczególnych grup ludności, o tyle omawiane badanie objęło zbiorowość ludzi w wieku 15-34 lata i dostarczyło dodatkowych danych o tej grupie ludności. Wyniki badania były pomocne w określeniu pierwszych doświadczeń zawodowych w trakcie nauki lub po jej ukończeniu, oczekiwań osób młodych wobec pierwszej pracy, zgodności pierwszej pracy z wykształceniem, przyczyn podjęcia pracy oraz sposobów jej znalezienia. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of the Labour Force Survey module survey "Entry of young person into the labour market in 2009". It contains information enabling the assessment of the impact of the young people's educational level on their job, expectations regarding the first job and their status on the labour market. The survey was conducted by the Central Statistical Office in the 2nd quarter of 2009 and provided data on the employment situation of the population aged 15-34. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ignatczyk W., Chromińska M., (2004), Statystyka. Teoria i zastosowanie, Poznań
  2. Kordos J., (1987), Dokładność danych w badaniach społecznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych tom 35, GUS, Warszawa
  3. Kordos J., (2007), Podstawowe badania społeczne statystyki publicznej w Polsce. W: Statystyka społeczna. Red. Tomasz Panek, Warszawa,
  4. Quality report of the European Union Labour Force Survey 2008, (2010), Luxembourg
  5. Sobczyk M., (2001), Statystyka, Warszawa,
  6. Zgierska A.,(2010), Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu