BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plenikowska Teresa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Analiza wybranych czynników kształtujących czas pobytu w domu opieki społecznej z wykorzystaniem krzywej Kaplana-Meiera : na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Gdyni
Selected Factors Determing the Period of Living in Nursery Centers for Eldely People. Application of the Kaplan-Meier Curve : the Case of Nursery Centre in Gdynia
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 2/3, s. 201-210, rys., tabl., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Placówki opieki społecznej, Ludzie starsi, Proces starzenia się ludności
Social care institution, Elderly people, Process of people ageing
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Dom Pomocy Społecznej w Gdyni
Abstrakt
Starzenie to proces postępującego upośledzenia funkcji organizmu oraz utraty zdolności adaptacyjnych do zmian środowiskowych. Wraz z wiekiem nasila się niepełnosprawność i niesamodzielność, wiele osób dotyka niedołęstwo. Pojawia się konieczność korzystania z pomocy i opieki innych osób. Czynności te mogą mieć charakter doraźny lub całodobowy. Mogą być wykonywane przez bliskich bądź przez zatrudnione osoby, często mające szczególne w tym celu kwalifikacje. Pomoc może być udzielana w domu lub w specjalnie do tego celu powołanych instytucjach, jakimi są między innymi domy pomocy społecznej. Obecnie najczęściej opiekę nad osobami starszymi w Polsce (jak i na świecie) sprawują członkowie rodzin. Oczekiwane zmiany w strukturze wieku ludności powodować będą kurczenie się zasobów tego typu opieki z jednej strony i wzrost zapotrzebowania na nią z drugiej. Należałoby więc oczekiwać zwiększania liczby miejsc dla osób starszych w domach opieki społecznej oraz, w coraz popularniejszych, rodzinnych domach opieki. Być może poprawiające się w nich warunki życia pozwolą na coraz dłuższe przebywanie w nich. Z przeprowadzonego badania wynika, że do tej pory jedynym czynnikiem decydującym o długości okresu pobytu w domu opieki społecznej jest wiek i powiązany z nim stan zdrowia w chwili przyjęcia. (abstrakt oryginalny)

As one ages, disability and the inability to cope on one's own grows. Help and the aid of others becomes necessary. Today, care for elderly persons in Poland (and throughout the world) is usually provided by family members. Some elderly persons live in social welfare assisted living facilities. Research shows that, to date, the only factor which determines the length of the stay in such a facility is age and the related health condition upon arrival. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyn M. red. (2009), Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje. Warszawa.
  2. Jabłoński L., Wysokińska-Miszczuk J. (2000), Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii, Czelej, Lublin.
  3. Więckowska B. (2008), Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
  4. Błędowski P. (2002), Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
  5. Bień B., Doroszkiewicz H. (2006) ,Opieka długoterminowa w geriatrii: dom czy zakład opieki?, "Przewodnik lekarza" nr 10.
  6. Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu