BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stodulny Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Obligacje długoterminowe jako instrument zwiększania potencjału rozwojowego banków spółdzielczych
Long-Term Bonds as a Method to Increase Growth Potential of Cooperative Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 221, s. 131-149, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Adekwatność kapitałowa, Kapitał bankowy, Banki spółdzielcze, Sektor bankowy, Obligacje, Modele matematyczne, Rozwój bankowości
Capital adequacy, Bank capital, Cooperative banks, Banking sector, Bonds, Mathematical models, Banking development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje problem adekwatności kapitałowej banków spółdzielczych w kontekście nowych możliwości, jakie stworzyła tym podmiotom nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych oraz uchwała Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych. Na tej podstawie banki spółdzielcze mogą zaliczać do funduszy własnych emisje obligacji długoterminowych, co stwarza szanse na zwiększenie dynamiki rozwoju tego sektora bankowości i wykorzystanie potencjału rynkowego podmiotów. W artykule zaprezentowano model matematyczny - opisujący rozwój banku przy zachowaniu adekwatności kapitałowej - który może służyć planowaniu strategicznemu i operacyjnemu. Przeprowadzone symulacje przy wykorzystaniu modelu pozwoliły ustalić dodatkowy potencjał wzrostu aktywów związany z emisją obligacji długoterminowych dla całego sektora bankowości spółdzielczej i grupy największych podmiotów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problems dealing with long-term bonds issued by co -operative banks and including them in their own funds. Resolution of the Polish Financial Supervision Authority released in 2009 created the possibility of strengthening co operative banks capital base as well as increasing market potential. The paper presents a mathematical model describing the growth of a bank while maintaining capital adequacy. Performed simulations show the scale of additional growth potential related to the issuance of bonds for the entire cooperative banking sector and the group of largest entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz, T., 2005, Praktyczne aspekty związane z II filarem Nowej Umowy Kapitałowej, Bezpieczny Bank, nr 2, s. 75-99.
 2. Grabczan, W., 1996, Zarządzanie ryzykiem bankowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 3. Hempel, G.H., Coleman, A.B., Simonson, D.G., 1990, Bank Management. Text and Cases, J. Wiley, New York.
 4. Iwanicz-Drozdowska, M., 2004, Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków, Bezpieczny Bank, nr 1, s. 89-100.
 5. Marcinkowska, M., 2003, Wartość banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. NBP, 2006, Sytuacja finansowa banków w 2005 roku Synteza, Warszawa, http://www.knf. gov.pl/Images/synteza2005_tcm75-4737.pdf [dostęp: 03.12.2010].
 7. NBP, 2007, Sytuacja finansowa banków w 2006 roku Synteza, Warszawa, http://www.knf. gov.pl/Images/synteza2006_tcm75-4736.pdf [dostęp: 03.12.2010].
 8. Ranking Banków Spółdzielczych, 2010, Puls Biznesu 28.01.
 9. Rose, P., 1996, Commercial Bank Management, Irwin, Chicago.
 10. Uchwała nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka..., Dz.U. KNF 2008 nr 8, poz. 34.
 11. Uchwała Nr 314/2009 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku, Dz.U. KNF 2010 nr 1.
 12. UKNF, 2008, Sektor bankowy podstawowe dane 12/2007, http://www.knf.gov.pl/Images/SEKTOR%20BANKOWY%20%20PODSTAWOWE%20DANE%20-%202007-12_tcm75-6724.pdf [dostęp: 03.12.2010].
 13. UKNF, 2010, Raport o sytuacji banków w 2009 roku, http://www.knf.gov.pl/Images/ Banki%202009_raport_tcm75-22743.pdf [dostęp: 03.12.2010].
 14. UKNF, 2010b, Sektor bankowy podstawowe dane 03/2010, http://www.knf.gov.pl/Images/dane%20bankowe_03_2010_tcm75-22825.xls [dostęp: 03.12.2010].
 15. Ustawa Prawo bankowe, Dz.U. 2002 nr 72, poz. 665, art. 128.
 16. Wójcicki, Z., 2001, Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu