BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna M. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Prokreatywny system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim
Procreative Motivation System as a Challenge for Modern Human Capital Management
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 71-80
Tytuł własny numeru
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim, System motywacyjny organizacji, Kreatywność
Human Capital Management, Organization's motivational system, Creativity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie opiera się na założeniu, że aby kreatywność przekładała się na innowacyjne produkty lub nowatorskie rozwiązania organizacyjne czy marketingowe, musi powstać , kreatywna" organizacja charakteryzująca się sprzyjającą kreatywności kulturą organizacyjną oraz systemem motywowania uwzględniającym zachęty do zachowań twórczych pracowników. Celem rozważań jest przegląd aktualnego dorobku nauk o zarządzaniu w obszarze motywowania pracowników do kreatywności oraz zbudowanie na tej podstawie uporządkowanego zbioru systemów motywowania w przedsiębiorstwach i innych organizacjach oraz narzędzi ich ewaluacji.(fragment tekstu)

The article is based on the assumption that in order to find employees creativity reflected in the economic results of the enterprise, the ,,creative" organization must emerge, which is characterized by organizational culture conducive to creativity and motivation system that takes into account incentives need for creative behaviours of employees. The article contains an overview of achievements of management science in the area of motivation for creativity and a model of procreative incentives, constituting a potential starting point for creating tools of the evaluation of motivation systems in enterprises and other organizations. (original abstracts)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajer M., Leenders R.T., Oldman G.R., Vadera A.K., Win Lose the Battle for Creativity: The Power and Perils of Intergroup Competition. ,,Academy of Management Journal" 2010, Vol. 3, No. 4, s. 827-845.
 2. Wojtczuk-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 47.
 3. Brzeziński M., Organizacja kreatywna. Wydawnictwo Naukowe PEN, Warszawa 2009, s. 13-14.
 4. Brzeziński M., Leszczyńska A., Kreatywność a dynamika organizacji. ,,Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 1, s. 22.
 5. Karpacz J., Kreatywność przedsiębiorców jako determinanta poszukiwań szans. ,,Przegląd Organizacji" 2011, nr 1, s. 8-9.
 6. Lumpkin G.T., Lichtenstein B.B., The Role of Organizational Learning in the Opportunity - Recognition Process. ,,Entrepreneurship. Theory & Practice" 2005, Vol. 60, No. 3, s. 307-325.
 7. Moczydłowska J.M., Zarządzanie kompetencjami a motywowanie pracowników. Difin, Warszawa 2008, s. 93-134.
 8. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. PWN, Warszawa 1987.
 9. Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 58.
 10. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 24-25.
 11. James H.S., Why Does the Introduction of Monetary Compensation Produce a Reduction in Performance? ,,CORI Working Paper" z 1.03.2003, s. 2-3.
 12. Moczydłowska J.M., Motivating employees to creative behaviours in the practice of Polish small and medium enterprises. W: Human Potential Management in a Company. Communication. Red. S. Borkowski, R. Bobak, Tomas Bata University, Zlin 2011, s. 52-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu