BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolorz Beata
Tytuł
Dual delta i dual gamma - współczynniki wrażliwości
Dual Delta and Dual Gamma - Sensitivity Measures
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2009, nr 15, s. 189-197, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Opcje, Wycena opcji, Model Blacka-Scholesa, Ocena ryzyka
Options, Options pricing, Black-Scholes model, Risk assessment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie dwóch mniej znanych współczynników: dual delta i dual gamma europejskiej opcji kupna (call) i sprzedaży (put) do modelu wyceny Blacka-Scholesa. (fragment tekstu)

In practice it is claimed that studying parameters: delta, gamma, theta, vega and rho is sufficient to manage option risk. However in case of strategies created on the basis of these parameters one should remember that their value changes with the change of price of underlying instrument S and also due to the so called "ageing" of option, meaning the change with time. Hence, there is a need to apply in advanced analyses other sensitivity measures. The aim of this study is to present two less known sensitivity parameters: dual delta and dual gamma of European call option and put option for the model of pricing of Black-Scholes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Foreign Exchange Risk: Models, Instruments and Strategies, red. J. Hakala, U. Wystup, Risk Books, London 2002.
  2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press, Warszawa 1999.
  3. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P, Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  4. Korona R.M., Niedoceniana reszta, "Bank" 1999, nr 7.
  5. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  6. Stolorz B., Analiza współczynnika rho w modelu wyceny opcji Garmana-Kohlhagena, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. II, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  7. Stolorz B., Volga i vanna - współczynniki wrażliwości, w: Inwestowanie na rynku kapitałowym, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  8. Wilmott P., Howison S., Dewynne J., The Mathematics of Financial Derivatives, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu