BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Waldemar
Tytuł
O pewnym sposobie wyznaczania współczynnika beta na polskim rynku kapitałowym
Another Proposal of Evaluation the Beta Coefficient on the Polish Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2009, nr 15, s. 199-213, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Współczynnik Beta, Decyzje inwestycyjne, Analiza rynków kapitałowych
Beta factor, Investment decisions, Capital market analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Telekomunikacja Polska SA (TP SA), PKN ORLEN, Spółka POLICE
, ,
Abstrakt
Celem badań, których wyniki są prezentowane w niniejszym artykule, jest propozycja nowej procedury szacowania współczynnika beta na podstawie modelu Sharpa opierającej się na optymalizacji długości próby i zapewnieniu stabilności współczynnika beta. Proponowana metoda jest wolna od wady aktualnej koniunktury na giełdzie, która z reguły determinuje długość próby, na której podstawie szacowany jest model Sharpa. W ten sposób określana próba ma praktycznie za każdym razem inną długość. (fragment tekstu)

The Sharpe model is among the most important investment tools on the capital market. The problem involved in its application is the lack of criteria allowing for a straightforward choice of series length to estimate the model as well as the appearing instability of the beta coefficient, the greater with the growing length of the time series. The article proposes a procedure of determining the beta co-efficient that enables the elimination of these inconveniences. The method was presented on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange from January 2nd 2007 to November 7th 2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Fiszeder P., Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomi XXXVI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
  2. Gajdka J., Brzeszczyński J., Estymacja parametru β przy użyciu modeli klasy ARCH, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  3. Kuziak K., Stabilność w czasie współczynnika beta akcji, w: Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
  4. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Mazurkiewicz A., Analiza stabilności i wrażliwości oszacowań współczynników beta przy wykorzystaniu metody opartej o przedziały kwantylowe, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, cz. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  6. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, wyd. II, Placet, Warszawa 1997.
  7. Witkowska D., Badanie stabilności współczynnika beta oszacowanego na podstawie prób o różnej długości, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace WNEiZ nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu