BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrołowicz Witold (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Trening inteligencji intuicyjno-racjonalnej
The Training of Intuitional-rational Intelligence
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 104-114
Tytuł własny numeru
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Inteligencja intelektualna, Kreatywność, Myślenie twórcze
Intelligence intellectual, Creativity, Creative thinking
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiony został w ogólnych zarysach nowy rodzaj treningu kreatywności, zasługujący na miano treningu elementów inteligencji intuicyjnej, głównie myslenia intuicyjnego. Przedstawiony wariant treningu mozna określić mianem podstawowego albo ogólnego, w tym znaczeniu, że jest on przydatny dla wszystkich, niezależnie od uprawianej profesji. Ten wariant treningu jest szczególnie wskazany dla uczniow szkół ogólnokształcących, od przedszkola do studiów doktoranckich. Oprócz ogólnego, niezbędny jest trening zawodowy, na bazie rozwiązywania problemów typowych dla danej profesji. Specyfika treningu zawodowego powinna wynikać z charakteru problemów, typowych dla danej profesji. (fragment tekstu)

The author presents new, orginal, uuthorial conception of training connected with solving and rational procesess. To author is opposed to traditional contrasting intuition and rational process. To author`s way of thinking, it is extreme idea. The main purpose of this training is integration logic and intuition (building cooperation between intuition and logical thinking). It can our cognitive skills - we will be able to use it when we will solve problems. Characteristic features of this training are: fast generating ideas (without trials, tests, mistakes) is appreciated, incubative pauses are used in ficult problems) Reader can find in the article main principles of this training and examples of connected with it taska. (original abstracts)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nęcka E., Orzechowska J., Słabosz A., Szymura B., Trening twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańska 2008.
  2. Szmidt K.J. (red.), Trening t6wórczości w szkole wyższej. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2005.
  3. Tokarki J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 565.
  4. Karwowski M., Trening twórczości: rozpoznanie, planowanie, monitorowanie, przewodzenie. W: Trening twórczości w szkole wyższej. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2005.
  5. Slisz B., Trening myślenia intuicyjnego, niepublikowana praca magisterska, przygotowana na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu