BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkudlarek Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polityka gospodarcza w sektorze usług telekomunikacyjnych w Polsce w dobie globalizacji
The Economic Policy in the Sector of Telecommunications Services in the Day of Globalization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii, 2005, nr 10, s. 149-168, tab., wykr., bibliogr. 8 poz
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Rynek telekomunikacyjny, Usługi telekomunikacyjne, Regulacje prawne
Economic globalization, Telecommunication market, Telecommunications services, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie na przykładzie telefonii stacjonarnej i ruchomej skuteczności polityki państwa w sektorze telekomunikacyjnym oraz odpowiedzi na pytanie, czy zachodzące zmiany w łączności w czasach globalizacji znalazły odzwierciedlenie w wybranych wielkościach makroekonomicznych? Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej zaprezentowano zagadnienia związane z globalną komunikacją i jej rolą w gospodarce, w drugiej przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące regulacji w telekomunikacji, w trzeciej poddano analizie telefonię stacjonarną i ruchomą jako ważny segment sektora usług telekomunikacyjnych. W czwartej części przedstawiono wskaźniki makroekonomiczne z uwzględnieniem łączności. Część empiryczna pracy została oparta na danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), Ministerstwo Infrastruktury (MI) oraz Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP). Do analizy statystycznej wykorzystano miary statystki opisowej i wskaźniki dynamiki. (fragment tekstu)

Insufficient development of the supply part of the telecommunications services and the perspective of Poland joining the EU, became the reason for implementing modifications also in the Polish telecommunications market. The changes were determined by political factors, however mainly by the market and technology factors. The process of enacting the modifications was initiated by dividing the polish telecommunications and post - forming of Telekomunikacja Polska S.A. and of Poczta Polska as well as by privatisation of Telekomunikacja Polska S.A. A premise indicating the further liberalisation of the conditions of the market functioning is the recently applied deregulation of the valid in this area rules and de-monopolisation, which generates conditions for developing of a modern telecommunications infrastructure integrating telecommunications, computer and audio visual services in Poland that allow access to European and world telecommunications nets and services. The confinement of the free competition rules could evoke an unwanted dynamic of the supply part of the market, a limited possibility of satisfying the needs and too high service prices. The results of carried out process of liberalization in article were introduced on market of telecommunication services in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dornbusch R.: Za wcześnie na pogrzeb. "Rzeczpospolita" 4.08.2000.
  2. Grzechnik J.: Bankowość internetowa. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 0, s. 53-55.
  3. Nickels W.G.: Zrozumieć biznes. Dom Wydawniczy Bellona, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2002, s. 716.
  4. Stachowiak M.: Porównanie wysokości taryf za połączenia międzystrefowe w Polsce i Europie. Biuletyn URTiP-u, Warszawa 2003, nr 3, s. 9.
  5. Stonehouse G., Hamill J., Cambell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 191.
  6. Thurow L.C.: Przyszłość kapitalizmu. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 157.
  7. www.par.gov.pl.
  8. Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1429-2424
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu