BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Katarzyna
Tytuł
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootoczenia
Strategic Analysis of Enterprise on Macroenvironment Level
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2010, nr 17, s. 77-88
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa w procesie zmian
Słowa kluczowe
Analiza strategiczna, Otoczenie przedsiębiorstwa, Analiza otoczenia konkurencyjnego
Strategic analysis, Enterprise environment, Competitive environment analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem artykułu jest przedstawienie jednego z obszarów analizy strategicznej firmy - makrootoczenia - i metod stosowanych do jego badania. (fragment tekstu)

Strategic analysis of enterprise on macroenvironment level Strategic analysis of an enterprise is a set of methods, techniques and tools making it possible to analyse the company and its environment (macroenvironment and competition environment) as well as strategic position at current time and future. The aim of this article is to present one part of a company's strategic analysis: macroenvironment and methods used in this research. There are two groups of methods regarding macroenvironment analysis: - concepts with no scenario - concepts with a scenario. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza strategiczna. Wybrane metody, red. U. Gołaszewska-Kaczan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
  2. Dalkey N., The Delphi Method: An Experimental Study of Group Opinion, C.A. and Corporation, Santa Monica 1969, za G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
  3. Filozofia nauki, red. J. Sucha, M. Szczęśniak, UAM, Poznań 2000.
  4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
  5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  6. Kozioł K, Analiza makrootoczenia, w: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.
  7. Kozłowski L., Skarżyski G., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Definicje, metody, techniki, PFPK, Warszawa 1991.
  8. Реnс-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
  9. Sołtys J., Lendzion J., Scenariusze przyszłości w planowaniu regionów i obszarów lokalnych, zasoby Internetu www.imp.gda.pl/Sci-Tech-Found/Publikacje/Cetscen.doc.
  10. Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu