BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniachowicz Barbara
Tytuł
Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie
The Role of Training in the Development of Human Capital in the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2010, nr 17, s. 183-194, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa w procesie zmian
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Szkolenie pracowników, Szkolenie zawodowe, Szkolenia
Human capital, Manpower training, Vocational training, Training
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szkolenia odgrywają znaczącą rolę w rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. W oparciu o literaturę wyjaśniono pojęcie szkolenia oraz wymieniono metody szkoleniowe. Omówiono techniki szkoleniowe na stanowisku pracy (on the job) oraz poza stanowiskiem pracy (off the job).

This article reviews different definitions of a development of human capital, in-job training and evolution. To sum up the process of improvement includes modernization and expansion of the knowledge and abilities that is used in practice of job position. Education plan bases on intellectual capability of the most important employee in the company who has individual path of professional development. In other words, one can understand "self -investment" of employee as the way to achieve professional goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Bodak A., Doskonalenie personelu, w: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, red. M. Gableta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 3. Golnau W., Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. W. Golnau, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 4. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa 1998.
 5. Karney J.E., Człowiek i jego praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Wydanie Międzynarodowej Szkoły Menagerów, Warszawa 1998.
 6. Kopertyńska W., Działalność przedsiębiorstw w zakresie rozwoju potencjału pracy zatrudnionych, w: Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, red. S. Tokarski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 13, Sopot 1999.
 7. Król H., Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, "Humanizacja Pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2000, nr 3.
 8. Ludwiczyński A., Kultura organizacyjna a szkolenie i rozwój pracowników, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, Warszawa 1999.
 9. M. Kostera, Zarządzanie personelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Musiał-Paczkowska A., Inwestowanie w człowieka jako jedno ze źródeł sukcesu przedsiębiorstwa, w: Źródło sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, red. B. Olszewska, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 11. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
 12. Oleksyn T., Dynamiczny rozwój zawodowy, "Personel" 1997, Doradca Personalny, listopad.
 13. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy, procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa 2003.
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 15. Rybak M., Rozwój potencjału pracy, w: Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja - kierowanie - ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 16. Sekuła Z., Controlling personalny. Istota i przedmiot controllingu personalnego (1), Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 1999.
 17. Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 18. Sokół B., Szkolenie i rozwój pracowników, w: Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, red. U. Gołaszewska-Kaczan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.
 19. Stankiewicz-Mróz A., Ocenianie i rozwój pracowników, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menadżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Wydawnictwo Oficyna, Kraków 2007.
 20. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. jun., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 21. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikiem w firmie, Wydawnictwo Businesss Press, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu