BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamka Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Atrybutowe zarządzanie talentami jako instrumentarium rozwoju kreatywności kadr
Attributive Talent Management as a Employes Creativity Development Instrumentation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 124-135
Tytuł własny numeru
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Kreatywność, Zarządzanie talentami, Dobór kadry kierowniczej
Creativity, Talent management, Management selection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zdefiniowanie kreatywności jako talentu, a następnie - wskazanie zestawu działań w ramach wyróżnionych etapów atrybutowego zarządzania talentami jako narzędzi ,,uruchamiania i wykorzystywania" twórczego potencjału kadr. (fragment tekstu)

Stimulating and taking advantage of the creativity potential of all of the employed is an underlying although not sufficient condition for innovation and global competitiveness development of a country and its economy. Human attitiudes and behaviors are strongly influenced by being in practice and fashionable management techniques. From the perspective of creativity development and operation a high potential is hidden in the attributive talent management. Attributive talent management stands on the assumption that every human has a talent/creativity potential which in order to be used in the higest degree needs to be carefully identified and favorable conditions of its activation are to be implemented.(original abstracts)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rybiński K., Felietony. Difin, Warszawa 2012, s. 84.
  2. Pruska L., Twórczy potencjał. Czy kreatywności można się nauczyć. ,,Personel i Zarządzanie" nr 11/260, listopad 2011, s. 86
  3. Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości, Warszawa 2010, s. 16-17, 20-21.
  4. Sztaba S. (red.), Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 176.
  5. Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Media Rodzina, Poznań 2002, s. 63-64.
  6. Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1980, s. 310.
  7. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, t. III, s. 475.
  8. Proctor T., Zarządzanie twórcze. Gebethner & Ska, Warszawa 1998, s. 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu