BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Myślenie o przyszłości, zadowolenie ze zbliżającego się zakończenia studiów oraz skuteczność źródeł informacji o pracy w opinii studentów III roku studiów licencjackich na kierunku: rachunkowość i finanse na specjalności: rachunkowość i audyting
Thinking of Future, Satisfaction from Studies Finishing and Effectiveness of Sources of Information on Job Offers in the View of 3rd Year Accounting & Auditing Bachelor Students
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 63, s. 189-202, rys., bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Poszukiwanie pracy, Źródła informacji
Labour market, Job search, Information source
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dydaktyka w naukach ekonomicznych powinna uwzględniać specyfikę wielu grup podmiotów, w szczególności pracodawców, studentów oraz ośrodków akademickich i ich kadry naukowo-dydaktycznej. Opracowanie niniejsze ma na celu zbadanie drugiej z tych grup, czyli studentów, przy czym skoncentrowano się na studentach określonej specjalizacji na kierunkach: finanse i rachunkowość oraz rachunkowość i audyting na trzecim roku studiów licencjackich. Podstawą przyjęcia takiej perspektywy badawczej jest fakt, iż dość dobrze opisane są już wymagania i spostrzeżenia pracodawców oraz wychodzące im naprzeciw programy studiów oraz sylwetki absolwentów. Nie przeprowadzano natomiast szeroko zakrojonych badań, dotyczących działań i preferencji różnych grup studentów i absolwentów. Tymczasem badania tej grupy mogą dostarczyć wartościowych informacji zarówno dla kadry dydaktycznej, jak i pracodawców. Wyniki niniejszych badań mogą być pomocne dla wykładowców prowadzących różne formy zajęć dla studentów rachunkowości oraz pracodawców poszukujących specjalistów z tej dziedziny. (fragment tekstu)

The paper presents the results of the research conducted in the 3rd year bachelor students, majoring in finance and accounting, specializing in accounting and auditing. The research had a form of questioners and interviews. The form and location of studies was taken into account, so was the sex of the respondents. The results contain the statistic analysis of the answers on the future after the studies, satisfaction from the fact of having finishing the studies and the most effective sources of information about job offers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fromm E. 2011. Patologia normalności. Przyczynek do nauki o człowieku. Kraków, Wydaw. Etiuda.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu