BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koperski Przemysław
Tytuł
Działania podejmowane w ramach regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia : pierwsze półrocze 2005 r.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 2005, s. 95-112
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Wykluczenie społeczne, Przeciwdziałanie bezrobociu, Fundusze unijne
Employment policy, Social exclusion, Combat unemployment, EU funds
Kraj/Region
Śląsk
Abstrakt
Określone w regionalnej strategii zatrudnienia ramy głównych priorytetów i działań mogących się przyczynić do zdynamizowania regionalnego rynku pracy, w tym przede wszystkim wzrostu zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia, poprawy działalności wielu podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych w politykę zatrudnienia na obszarze województwa oraz lepsze wykorzystanie dostępnych środków na realizację konkretnych, efektywnych programów i projektów finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i Unii Europejskiej stanowiły zasadniczą konstrukcję, na której został zbudowany Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na 2005 r. Działania opisane w Planie były realizowane w I półroczu br. przez publiczne służby zatrudnienia oraz inne instytucje rynku pracy w oparciu o stan prawny określony ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz w oparciu o zapisy zawarte w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i jego Uzupełnieniu, a także w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego wraz z Uzupełnieniem do tego Programu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu