BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wirtschafts- und Finanzkrise und Soziale Sicherung : Aktuelle Entwicklungen in Polen
Kryzys gospodarczy i finansowy a zabezpieczenie społeczne: aktualne tendencje w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 228, s. 132-143, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Emerytury, Opieka zdrowotna, Bezpieczeństwo, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Social security system, Pensions, Health care, Security, Economic crisis, Financial crisis
Uwagi
Zsfg., streszcz.
Abstrakt
Kryzys gospodarczy i finansowy dotknął Polskę stosunkowo mniej niż inne kraje. Jednak nastąpiło wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego, co wywołało wzrost bezrobocia i długu publicznego. Negatywne tendencje w dziedzinie finansów publicznych wywołały debatę na temat systemu emerytalnego. W rezultacie podjęto decyzję o drastycznym obniżeniu składki odprowadzanej do otwartych funduszy emerytalnych w celu obniżenia znacznych kosztów okresu przejściowego reformy emerytalnej z 1999 roku, a tym samym w celu poprawy sytuacji w finansach publicznych. Kryzys wpłynął także na opiekę zdrowotną, zmniejszając jeszcze i tak niedostateczne finansowanie. Tym samym kryzys gospodarczy i finansowy wywarł zaskakująco silny wpływ na zabezpieczenie społeczne w Polsce. W artykule analizowane są skutki kryzysu gospodarczego i finansowego dla systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej. W zakończeniu mowa jest o wyzwaniach na przyszłość. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission, 2010, Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010, Luxembourg, European Commission.
 2. Eurostat Datenbank, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [zuzgang: 24.03.2011].
 3. GUS, 2009, Basic Data on Health Care in 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 4. GUS, 2010, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I-III kwartał 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 5. GUS, 2011, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 6. Hausner, J., 2001, Security through Diversity: Conditions for Successful Reform of the Pension System in Poland, in: Kornai, J. Haggard, S. Kaufman, R.R. (eds.), Reforming the State. Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. OECD, 2010, Health at a Glance: Europe 2010, OECD, Paris.
 8. ZUS, 2004, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych: System pozarolniczy 1999-2002, Warszawa.
 9. ZUS, 2007, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych: System pozarolniczy 2003-2005, Warszawa.
 10. ZUS, 2009, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2006-2008, Warszawa.
 11. ZUS, 2010, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2009 r., Departament Statystyki, Warszawa, maj.
 12. ZUS, 2011, Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, IV kwartał/ okres I-XII 2010 r., Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa.
 13. Żukowski, M., 2008, Wirtschafts- und Sozialpolitik in Mitteleuropa. Das Beispiel Polen, in: Soziales Europa - Testfall Polen und Tschechien. Tagung vom 15 Juni 2007 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Collegium Europaeum Jenense, Jena.
 14. Żukowski, M., 2009, Finanzkrise und Alterssicherung: aktuelle Entwicklungen in Polen, in: Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Alterssicherung, Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., Informationsdienst, Nr. 328, September, Köln.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu