BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wirtschafts- und Finanzkrise und Soziale Sicherung : Aktuelle Entwicklungen in Polen
Kryzys gospodarczy i finansowy a zabezpieczenie społeczne: aktualne tendencje w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 228, s. 132-143, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Emerytury, Opieka zdrowotna, Bezpieczeństwo, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Social security system, Pensions, Health care, Security, Economic crisis, Financial crisis
Uwagi
Zsfg., streszcz.
Abstrakt
Kryzys gospodarczy i finansowy dotknął Polskę stosunkowo mniej niż inne kraje. Jednak nastąpiło wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego, co wywołało wzrost bezrobocia i długu publicznego. Negatywne tendencje w dziedzinie finansów publicznych wywołały debatę na temat systemu emerytalnego. W rezultacie podjęto decyzję o drastycznym obniżeniu składki odprowadzanej do otwartych funduszy emerytalnych w celu obniżenia znacznych kosztów okresu przejściowego reformy emerytalnej z 1999 roku, a tym samym w celu poprawy sytuacji w finansach publicznych. Kryzys wpłynął także na opiekę zdrowotną, zmniejszając jeszcze i tak niedostateczne finansowanie. Tym samym kryzys gospodarczy i finansowy wywarł zaskakująco silny wpływ na zabezpieczenie społeczne w Polsce. W artykule analizowane są skutki kryzysu gospodarczego i finansowego dla systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej. W zakończeniu mowa jest o wyzwaniach na przyszłość. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission, 2010, Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010, Luxembourg, European Commission.
 2. Eurostat Datenbank, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [zuzgang: 24.03.2011].
 3. GUS, 2009, Basic Data on Health Care in 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 4. GUS, 2010, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I-III kwartał 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 5. GUS, 2011, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 6. Hausner, J., 2001, Security through Diversity: Conditions for Successful Reform of the Pension System in Poland, in: Kornai, J. Haggard, S. Kaufman, R.R. (eds.), Reforming the State. Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. OECD, 2010, Health at a Glance: Europe 2010, OECD, Paris.
 8. ZUS, 2004, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych: System pozarolniczy 1999-2002, Warszawa.
 9. ZUS, 2007, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych: System pozarolniczy 2003-2005, Warszawa.
 10. ZUS, 2009, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2006-2008, Warszawa.
 11. ZUS, 2010, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2009 r., Departament Statystyki, Warszawa, maj.
 12. ZUS, 2011, Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, IV kwartał/ okres I-XII 2010 r., Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa.
 13. Żukowski, M., 2008, Wirtschafts- und Sozialpolitik in Mitteleuropa. Das Beispiel Polen, in: Soziales Europa - Testfall Polen und Tschechien. Tagung vom 15 Juni 2007 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Collegium Europaeum Jenense, Jena.
 14. Żukowski, M., 2009, Finanzkrise und Alterssicherung: aktuelle Entwicklungen in Polen, in: Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Alterssicherung, Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., Informationsdienst, Nr. 328, September, Köln.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu