BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Systemy wspomagające decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach - aspekty teoretyczne i praktyczne
Marketing Decisions Corporate Support Systems
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 110, s. 51-68, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Systemy informatyczne, Zintegrowane systemy informatyczne
Marketing, Computer system, Information integrated system
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Dynamika zmian rynkowych i nasilające się procesy konkurencyjne stawiają współczesną kadrę kierowniczą marketingu wobec konieczności podejmowania coraz większej liczby decyzji w coraz krótszym czasie, przy jednoczesnym zwiększeniu ich trafności. Realizacja tego zadania jest jednym z kluczowych celów systemów wspomagania decyzji w sferze marketingu. Ich integralną częścią są rozwiązania informatyczne, których celem jest gromadzenie, udostępnianie i integrowanie danych pochodzących z różnych źródeł po to, aby w odpowiednim czasie dostarczyć informacyjnego wsparcia menedżerom marketingu w procesie decyzyjnym. Rozpoznanie problematyki dostępnych na rynku aplikacji informatycznych, wspierających procesy decyzyjne w sferze marketingu, wydaje się być zadaniem ważkim i ciekawym. W dobie nasilających się procesów konkurencyjnych, będących efektem zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym rozpoznanie, efektywne wdrożenie i wykorzystanie aplikacji wspierających informacyjnie procesy decyzyjne w sferze marketingu, stać się może kluczowym czynnikiem sukcesu rynkowego dla przedsiębiorstw. Mimo, że ramy niniejszego opracowania na to nie pozwalają, warto jednak nadal podejmować trud naukowego ich rozpoznania. Artykuł ten ma być zachętą do szerszej akademickiej dyskusji nad tą problematyką badawczą i stanowić jednocześnie przedmiot uwagi autorki na dalszym etapie prac badawczych poświęconych systemom wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The incessant development of information technologies results in the rising capacities of application of information in corporate decision processes. In response to this process, information systems are continually developing to enable the effective management of a precious corporate asset: information. There are more and more applications on the market that enable acquiring, storing, processing and making available to business practitioners all kind of information indispensable in the decision making process, also in the area of marketing. The analysis of the marketing information system, with a special interest in marketing decisions is the subject of the mandatory research began this year. The aim of the research is to analyse the concept thoroughly described in the literature and give a synthetic presentation of selected practical IT solutions supporting decision processes in the area of marketing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Berenson C., Marketing Information System, "Journal of Marketing", October 1989.
  2. Brien R. H., Stafford J. E., Marketing Information Systems: A New Dimension form Marketing Research, "Journal of Marketing", July 1988.
  3. Cox D. F., Good R. E., How to Build a Marketing Information System, "Harvard Business Review", May-June 1987.
  4. Goodman S. K., Information needs for management decision-making, "Records Management Quarterly", October 1993, Vol. 27, Issue 4.
  5. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego,PWE, Warszawa 2011.
  6. Paffenberg B., Słownik terminów komputerowych, Pruszyński i S-ka, Warszawa 1999.
  7. Talvinen J. M., Saarinen T., Marketing Information System Support for The Marketing Management Process: Perceived Improvements for Marketing Management, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 13/1, 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu